Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > GDPR

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů nám ukládá informovat Vás, občany městyse Vraný, o skutečnostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, jejich ochranou a právy fyzických osob, subjektů osobních údajů.
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonem stanovené povinnosti. Jedná se o zpracování v souvislosti s evidencí obyvatelstva, dále o evidence související s místní činností obce, například zajištěním svozu odpadů, řešením likvidace odpadních vod a případně dalšími poskytovanými službami. S ohledem na zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů jejich užití minimalizujeme na nutný rozsah ve vztahu k účelu jejich použití. Obecné nařízení Evropského parlamentu Vám, jako subjektům údajů, dává práva, jejichž rozsah se řídí právními důvody zpracování. Jelikož Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonem stanovených podmínek, máte právo na informace, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, máte právo požadovat opravu Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné nebo chybné. Ostatní práva jsou omezena zákonem.
Co do doby, po kterou Vaše osobní údaje jsou u nás zpracovávány, pak s ohledem na zákonem uloženou povinnost zůstávají v evidenci po dobu zákonem stanovenou.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako subjektům údajů dává právo kdykoli požadovat po nás informaci o tom, jaká Vaše osobní data zpracováváme a jaký je pro jejich zpracování důvod. Informace můžete získat jednak na úřadě městyse v pracovní době, jednak u pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefon: 603 141 041

Jakékoli konkrétní informace můžete dostat pouze o Vaší osobě. Je nutné předem prokázat, že jste skutečně tím, o jehož osobních údajích informace potřebujete.
V České republice je dozorovým orgánem ve věci ochrany osobních údajů fyzických osob Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 727/27, 17000 Praha 7- Holešovice ,tel.: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.