MUNIPOLIS

      registrovat se můžete i zde

       mestysvrany.munipolis.cz/registrace

    

    INVESTIČNÍ AKCE 

     zahájené v roce 2022

    - realizace projektu „Obnova vodohospodářské funkce návesní malé vodní nádrže v k.ú. Lukov, ev. č. projektu FŽP/RVN/043897/2021. Nejvhodnější nabídku, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2 460 501,83 Kč bez DPH předložil dodavatel Petr Štulík. Na akci byla získána dotace ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.

    

     - Projekt Rekonstrukce komunikace Vraný. Jedná o komunikaci podél Farského rybníka ve Vraném, část komunikace vedoucí k vodojemu a dále o komunikaci v ulici Pod humny. Nejvhodnější nabídku s nejnižší cenou podala firma EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera s celkovou cenou díla 2 992 300 Kč bez DPH. Na tuto akci byla získána dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram 117D8210 – Podpora obnovy rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací. Výše dotace bude 80 % z uznatelných nákladů. Obrázky jsou z realizace silnice Pod Humny a na posledním obrázku zahájení prací na silnici podél Farského rybníka.

     

     

      

      

     Dokončené v roce 2022

       Posezení k odpočinku na cestě z Lukova směrem do Práče. Jedná se o malou akci v režii Úřadu městyse Vraný, kterou ocení turisté, kteří zde mohou načerpat sílu pro další cestu do Horní Kamenice nebo Vraného.

      

       Vybudování pěkného dětského hřiště v Lukově, které se nachází v blízkosti lukovského kostela. I tato akce byla v režii Úřadu městyse Vraný. Hřiště je vybaveno herními prvky, lavičkami, odpadkovými koši, a zasazen byl i okrasný strom. Děti si zde mohou v bezpečí hrát a dospělí odpočinout.


  


 

Novinky

07.08.2016 21:16

TÁBOR VE VRANÉM

Jak jsme Vás již informovali, v úterý 26. 7. 2016 začal ve Vraném tábor pro děti s indiánskou tematikou. Celým táborem se vinula jako červená nit celotáborová hra „INDIÁNI“. Při této příležitosti všichni, personál tábora i děti, nosili indiánské oblečení, které si sami nebo ve spolupráci...
27.07.2016 09:49

TÁBOR VE VRANÉM

26. července 2016 byl v 16.00 hod. na sportovním areálu ve Vraném zahájen tábor s indiánskou tematikou pro děti z Vraného a okolí. Příprava programu a zajištění chodu tábora začalo s velkým předstihem. Byli zajištěni sponzoři akce – Městys Vraný, Ing. Zdeněk Bláha, Statek Novák...
01.07.2016 21:14

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Dne 29. června 2016 se konala na školním hřišti ve Vraném Zahradní slavnost, spojená s ukončením školního roku v Mateřské a Základní škole. Slavnost zahájila ředitelka Základní školy ve Vraném Mgr. Ludmila Svobodová, která přivítala přítomné a poděkovala rodičům za celoroční podporu a...
01.07.2016 19:46

VÝZVA K SEPSÁNÍ SMLOUVY O VODNÉM A STOČNÉM

Městys Vraný vyzývá občany, kteří odebírají  vodu  z obecního vodovodu a kteří vypouštějí odpadní vodu do kanalizace, aby se v měsíci červenci 2016 dostavili k sepsání smlouvy (původní smlouvy z ledna-února 2016 jsou pozměněny). Vodné a stočné je splatné do 15. srpna...
27.06.2016 19:36

OPIS VODOMĚRŮ

Městys Vraný oznamuje občanům, že opisy vodoměrů budou prováděny ve dnech 1. 7. 2016 a 4. 7. 2016.   Platba do 15. srpna 2016.   Pokud nebudete k zastiženi doma, nahlaste stavy vodoměrů do kanceláře městyse Vraný osobně, telefonicky na číslo 312 591 289, nebo e-mailem...

TOPlist

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode