MĚSTYS VRANÝ SE STAL "VESNICÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ROKU 2015" A DRŽITELEM ZLATÉ STUHY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. PŔILOŽEN ČLÁNEK Z KLADENSKÉHO DENÍKU, "WWW.SVOBODA.INFO" A "iDNES.cz".

23.06.2015 12:30

18. června se konalo v Kutné Hoře, v krásných prostorách GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p. o., slavnostní vyhlášení výsledků „Soutěže vesnice Středočeského kraje roku 2015“. Vzhledem k tomu, že se starosta městyse Ing. Miroslav Zázvorka nemohl z pracovních důvodů – úvodní projev agronoma na Sladařském polním dnu ve Vraném – vyhlášení výsledků soutěže zúčastnit, Vraný representoval místostarosta Ing. Zdeněk Bláha, účetní Dominika Patčová a kronikář Ing. Jan Hroz. Zahájení akce bylo v 10.00 hod. s úvodním slovem a přivítáním hostů v režii PaedDr. Věry Libichové, 1. místopředsedkyně SPOV (Spolku pro obnovu venkova) Středočeského kraje (SK). Po té vystoupil hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmana Karel Horčička, místostarosta Kutné Hory Ing. Josef Viktora, výkonný tajemník SPOV SK Stanislav Rampas a předseda SPOV SK Mgr. Viktor Liška, kteří ze svého pohledu zhodnotili význam a přínos Soutěže vesnice roku. Následovalo vyhlášení výsledků „Soutěže Vesnice roku 2015 Středočeského kraje“, které provedl hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera. Cenu za různé aktivity získaly obce Dolní Slivno, Psáry, Bášť, Měšice, Ledčice, Kácov, Březnice a Stará Huť. Diplomy Zichovec, Cítov, Žižice, Dolní Slivno, Ostrov, Psáry, Davle, Líbeznice, Úholičky a Zichovec. Podrobněji uvedeno níže v článku ze stánky www.svoboda.info. Zelenou stuhu získala obec Dobšice, Oranžovou stuhu Čechtice, Bílou stuhu Kolešov, Modrou stuhu Maršovice a Zlatou stuhu městys Vraný, který se stal zároveň Vesnicí roku Středočeského kraje. Program pokračoval diskuzí zástupců obcí zúčastněných v soutěži se zástupci Středočeského kraje, členy hodnotitelské komise a členy představenstva SPOV SK, výborně moderované Ing. Jarmilou Smotlachovou, 2. místopředsedkyní SPOV SK. V diskuzi vystoupila Bc. Alice Macháčková k problematice knihoven a zástupci obcí Vraný, Maršovice, Kolešov, Čechtice, Dobšice, Úholičky, Zichovec, Psáry, Dolní Slivno, Davle, Žižice, Cítov, Stará Huť, Kácov a Ledčice hovořili o svých zkušenostech se Soutěží, úspěších i záměrech. Členové hodnotitelské komise pak o tom, co se jim v obcích nejvíce líbilo a naopak v čem by měly přidat. Jednalo se vlastně o výměnu zkušeností a inspiraci do dalšího kola soutěže. Řada obcí si pochvalovala účast na pořádaných Motivačních seminářích. Nechybělo ani pohoštění formou švédských stolů. Slavnostní atmosféru umocňovaly reprezentační prostory Galerie Středočeského kraje a blízkost dalších skvostů architektury Kutné Hory. Po skončení programu jsme využili příležitosti a prohlédli si blízký chrám sv. Barbory – unikátní dílo vrcholně a pozdně gotické architektury.

Stručné výjádření starosty městyse Ing. Miroslava ZÁZVORKY ke Zlaté stuze je níže v článku "iDNES.cz".

Předávání stuh a dalších ocenění se uskuteční ve Vraném 18. července 2015. Těšíme se na významné hosty a zástupce všech účastníků soutěže ze Středočeského kraje.

                                       Pohled na část areálu Galerie.

  Předsednictvo - zprava Mgr. Viktor Liška, Blanka Čebišová, Mgr. Karel Horčička, Ing. Miloš Petera, Ing. Stanislav Rampas a Ing. Josef Viktora.

    Hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Patera, Dominika Patčová a Zdeněk Bláha.

VÍCE OBRÁZKŮ VE FOTOGALERII.

Následuje článek Daniely ŘEČÍNSKË s popisem události:

INTERNETOVÝ ČLÁNEK

 www.Svoboda.info/zprávy  z 22. června 2015 – bez obrázku, je obdobný jako výše.

"Vítězem středočeského kola soutěže Vesnice roku 2015 se stal městys Vraný z okresu Kladno".

Kutná Hora - V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře byli ve čtvrtek 18. června 2015 slavnostně vyhlášeni vítězové středočeského kola soutěže Vesnice roku 2015. Zlatou stuhu pro vítěze krajského kola převzal z rukou hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery (ČSSD) starosta městyse Vraný (okres Kladno) Miroslav Zázvorka (nezávislý).

„Gratuluji obyvatelům Vraného i osobně panu starostovi. Jsem rád, že po loňském úspěchu, kdy Vraný získalo nejen oranžovou stuhu, ale uspělo i v celostátním kole, pokračovali obyvatelé městyse ve svých aktivitách. Těší mě, že tentokrát to Vranému vyšlo. Přeji vítězi středočeského krajského kola, aby uspěl i v celostátním finále,“ řekl hejtman Miloš Petera při předání ceny vítězné obci.

Letošního ročníku soutěže Vesnice roku 2015 se ze středních Čech celkem zúčastnilo 20 obcí, městysů a měst. Další cenné trofeje si rozdělili následující soutěžící:

Modrou stuhu za společenský život získal městys Maršovice (okres Benešov).
Bílou stuhu za činnost mládeže obdržela obec Kolešov (okres Rakovník).
Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu dostal městys Čechtice (okres Benešov).
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí putuje do obce Dobšice (okres Nymburk).

„Ve středních Čechách máme více jak 1 200 obcí, a tak je skutečně z čeho vybírat. Děkuji všem středočeským účastníkům, kteří se do letošního 21. ročníku tradiční soutěže Vesnice roku 2015 přihlásili. Vážím si toho, že se nebáli podrobit se velmi pečlivému hodnocení,“ doplnil hejtman Miloš Petera.

Všechny uchazeče o titul Středočeská vesnice roku 2015 velmi pečlivě posuzovala krajská hodnotitelská komise. Její členové postupně zavítali do každé přihlášené obce a zvažovali své rozhodnutí velmi pečlivě a zodpovědně. „Městys Vraný patří k tradičním účastníkům soutěže Vesnice roku a byl pravidelně hodnocen velmi dobře. Vloni Vranští získali ve středních Čechách oranžovou stuhu a postoupili do celorepublikového kola soutěže, kde skončili ze třinácti obcí na třetím místě. Městys Vraný tak získal šek na 600 000 korun. Myslím si, že vítězná trofej je ve správných rukou,“ připomněl Karel Horčička (ČSSD), náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, který byl na slavnostním vyhlášení vítězů také přítomen.

Soutěž Vesnice roku se poprvé uskutečnila v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Spoluvyhlašovateli jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a jednotlivé kraje. Vloni se vítězem stala valašská obec Kateřinice, reprezentující Zlínský kraj.

Seznam dalších oceněných měst, městysů a obcí ve středočeském kole 21. ročníku soutěže Vesnice roku 2015:

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
kategorie A) – NEUDĚLENA
kategorie B) – obec Úholičky (okres Praha-západ) – Kulturně společenské centrum obce Úholičky, soubor budov čp. 10
kategorie C) – obec Zichovec (okres Kladno) – Společenské centrum obce Zichovec

Diplom za moderní knihovnické a informační služby – obec Líbeznice (Praha-východ)
Diplom za vzorné vedení kroniky – městys Davle (okres Praha-západ)
Diplom za kvalitní sociální služby – obec Psáry (okres Praha-západ)
Diplom za péči o veřejná prostranství – obec Ostrov (okres Benešov)
Diplom za rozvoj komunitní společnosti – obec Dolní Slivno (okres Mladá Boleslav)
Diplom za spolupráci se zemědělskými subjekty – obec Žižice (okres Kladno)
Diplom za společenský život – obec Cítov (okres Mělník)
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) – obec Zichovec (okres Kladno)

Ocenění za práci s dětmi – obec Stará Huť (okres Příbram)
Ocenění za péči o historickou zástavbu – město Březnice (okres Příbram)
Ocenění za spolupráci s místními podnikateli – městys Kácov (okres Kutná Hora)
Ocenění za obnovu místních tradic – obec Ledčice (okres Mělník)
Ocenění za vybudování Centra volného času – obec Měšice (okres Praha-východ)
Ocenění za vybudování parku pro seniory – obec Bašť (okres Praha-východ)

Cena Naděje pro živý venkov - obec Psáry (okres Praha-západ)
Koláčová cena - obec Dolní Slivno (okres Mladá Boleslav).

 

INTERNETOVÝ ČLÁNEK "iDNES.cz"

Středočeskou obcí roku se stal městys Vraný. I díky pospolitosti občanů

19. června 2015 19:59

 

Obcí roku Středočeského kraje se ve čtvrtek stalo městečko Vraný. Titul si zástupci obce převzali v Kutné Hoře. K vítězství pomohla vlastní voda i kanalizace, pospolitost místních občanů nebo čisté ulice.

 

Součástí článku jsou i fota Vraného od Františka Vlčka, MAFRA.

 

Lidem se ve Vraném dobře žije. Ulice jsou pěkně upravené a obci se daří shánět peníze na velké rekonstrukce i další projekty. Místní si navíc ochotně vypomáhají. Právě pospolitost městysu vedla podle starosty porotu k udělení titulu Obec roku. |

„Jsme v mnohém trochu jiní,“ usmívá se starosta Vraného na Kladensku Miroslav Zázvorka. Ve čtvrtek si z Kutné Hory zástupci malého městečka přivezli Zlatou stuhu z letošního klání o titul Obec roku Středočeského kraje.

O vítězství usiloval Vraný už loni, tehdy získal Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zdejšími zemědělskými subjekty a myslivci. Letos porotci městys ocenili zlatem.

V soutěži nejde o to mít nové chodníky, ale o to, jak se tu lidem žije, jak jsou vzájemně propojené různé organizace, spolky, lidé. Právě v pospolitosti jsme ojedinělí, unikátní,“ je přesvědčen Miroslav Zázvorka, který městys vede už 13 let.

„Když se konají různé akce, nepořádá je jen obec, jen hasiči, jen Sokol nebo jen škola, ale pokaždé všichni spolupracují. Máme tu výborná fotbalová mužstva od těch nejmenších. Stejně tak hasiči už od juniorů vyhrávají soutěže v požárním sportu. Malé tanečnice vystupují i během zasedání zastupitelstva,“ vypočítává.

„Bylo toho tolik, co hodnotící komisi soutěže ukazovat, že jen prezentace měla 170 stran,“ říká hrdě.

Podnikatelská sféra sponzoruje mnoho zdejších aktivit. „Díky tomu jsme třeba opravili řadu pomníků, postavilo se hřiště s rampou pro koloběžky nebo desetimetrový dubový smírčí kříž v lokalitě Na Spravedlnosti. Děti pravidelně chodí na exkurze do zemědělských podniků,“ vyjmenovává starosta.

Nezaměstnanost Vraný netrápí

Už při vjezdu upoutá městečko upravenými trávníky a strouhami, květinovými záhony, množstvím statných stromů, barevných fasád a hlavně čistotou. „Náš starosta má rád pořádek, takže sekáme, stříháme, uklízíme. Stále dokola,“ směje se technický pracovník obce Miroslav Zika.

Vraný povýšil na město v roce 1513 český král Vladislav II. Dnes tu žije na 790 obyvatel a Vraný stejně jako tehdy prosperuje.

„Máme tu zanedbatelnou nezaměstnanost. Je tu několik dobře fungujících zemědělských subjektů, které zaměstnávají zhruba dvě stovky lidí, máme tu kovovýrobu stavební firmu,“ pokračuje Zázvorka.

Významnými zaměstnavateli jsou i krajský ústav sociální péče Domov Vraný se zhruba 25 zaměstnanci a školská zařízení. A spokojení jsou i místní.

„Dobře se tady žije. Je tu školka, škola do 5. třídy, doktor pondělky a čtvrtky, krásné muzeum, sportovní i kulturní vyžití, jezdí tu autobusy, dokonce přímo do Prahy. Máme tu kadeřnictví, poštu, knihovnu, tři obchody, tři restaurace, družstevní jídelnu pro veřejnost. Mně tu nic nechybí, jsem spokojená,“ vyjmenovala přednosti městečka sedmatřicetiletá zaměstnankyně zdejší školky Pavla Zázvorková.

„Hodně se sem stěhují mladí lidé. Dříve tu bylo dost domů na prodej a už je to vše zaplněné. Ve školce máme stále plný stav,“ poukazuje Zázvorková. Obci se daří získávat finance z evropských dotací. Díky tomu například zřídila městské muzeum, dokončila rekonstrukci čističky odpadních vod, letos opravuje radnici.

„Od ostatních obcí se odlišujeme i tím, že si kanalizaci i čističku provozujeme sami a vybudovali jsme si za tři a půl milionu svůj zdroj pitné vody i svoji úpravnu a kompletní rozvody. Obyvatelé Vraného tak mají nižší platby za vodné a stočné. Nyní je to 35 korun v součtu,“ uzavírá starosta.

Autor: Eva Havelková

Zdroj: https://praha.idnes.cz/vrany-je-obci-roku-032-/praha-zpravy.aspx?c=A150619_2171293_praha-zpravy_nub

 

 

 

 

                                    

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g



Úřední hodiny:
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.30 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 12.00 - 13.30

Úřední hodiny starosty Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode