PIRÁTSKÉ LÉTO - 2017 VRANÝ

17.08.2017 21:30
Ve dnech 31. července až 6. srpna se ve Vraném - sportovní areál - uskutečnil tábor s pirátskou tematikou. Zúčastnilo se jej 47 děti z Vraného a blízkého okolí. Motem tábora bylo bylo krátké sdělení: Ponořte se s námi do světa, kdy moře brázdily pirátské koráby s černou vlajkou, lebkou a zkříženými hnáty. Kdy piráti žili podle svých pravidel a podle svého Pirátského zákona. Tehdy Karibské moře brázdila i Černá perla. Stejně jako oni i naši piráti vyplují z přístavu Vraný na dlouhou cestu Karibikem za pokladem. Setkají se s kapitánem a posádkou prokletých. Poplují za koráby a budou každý den plnit dobrodružné úkoly, za které budou získávat pirátské zlaťáky, které budou moci utratit na pirátské burze. Posádky čeká týdenní dobrodružná cesta – honba za pokladem, boj s pirátem a jiná překvapení, při kterých musí ukázat um, odvahu i statečnost". Chod tábora se řídil dle denního režimu, začínajícího budíčkem v 07.30 a končícím ve 21.30 hod. večerkou. Dále pak zpracovaným táborovým řádem, který začíná větou, vystihující cíl tábora "Na tábor jezdíme proto, abychom se měli dobře a užili si co nejvíce zábavy, legrace a her, ne proto, abychom se chovali ošklivě ke kamarádům". Pak následuje deset jednoduchých pravidel.
 
1. den - pondělí 31. 7. v 16.00 hod. začal tábor příjmem dětí, nezbytnou administrativou a kontrolou zdravotní dokumentace ke každému dítěti. Následoval nástup dětí v pirátských kostýmech, včetně vedoucích, kteří byli od pirátů k nepoznání. Vedoucí se představili dětem, které pak rozdělíly na čtyři posádky – Bukanýry, Korzáry, Mořské vlky a Zkřížené hnáty. Následovalo zvolení kapitánů, pasování dětí na piráty, seznámení s pirátským zákonem a výroba vlajky. Potom došlo k trénování zumby a u táboráku se v družné zábavě opékaly buřty, zdobily měšce na zlaťáky, které budou děti za splněné úkoly průběžně získávat. 
 
2. den - úterý 1. 8. se uskutečnil výlet do „Mirákula“. Odjezd autobusu s dětmi byl o půl deváté. Vzhledem k tropické teplotě děti trávily většinu času ve Vodním světě, kde si užily všech vodních atrakcí. Návrat byl po 18.00 hod., kdy následovala večeře a přemístění k Farskému rybníku, kde mimo koupání na děti již čekala krásná pirátská loď. Všechny pirátské posádky se na ní postupně svezly. Po návratu již byl jen čas na úklid osobních věcí, hygienu a šlo se spát. Noc však byla spestřena lijákem a bouřkou. Velký vítr poškodil řadu stanů i stan kuchyňský. Bylo co opravovat a asi polovina dětí se přemístila do dřevěného srubu, kde tu melu přečkaly. 
 
3. den - středa 2. 8. měl oproti plánu pozměněný program. Z výše uvedených důvodů se budíček i celý ranní program protáhl. Děti musely řešit šifru - slovo „PASTOUŠKA“ - která je informovala o tom, kde najít informaci o pokladu. Na Pastoušce pak děti objevily lahev s mapou, která jim umožnila získat zprávu o pokladu. Odpoledne byl čas na koupání se skákáním do vody, závody a  hry na vodě. Večer se ještě cvičila zumba.
 
4. den -  čtvrtek 3. 8.
Dopoledne bylo věnováno Kimovce (hře, při které se trénuje mozek, tzv. pamatovák), štafetovému běhu, nácviku vázání uzlů, výrobě truhliček a dalekohledu. Odpoledne byl dle mapy nalezen a vyzvednut poklad, obsahující zlato, šperky, zlaťáky - byli tam zlaté poháry, talíře, spousta diamantů, pravé perly a další zajímavosti. Děti si jej mezi sebou poctivě rozdělily.
Večer v 18.30 se dostavil kouzelník "Šeklin" s hodinovým programem pro děti i dospělé, kteří byli na tuto akci pozváni. V rychlém tempu běžel jeden kozelnický trik za druhým. Velkým překvapením byl jeden z prvních kousků - převlek kouzeníka před diváky přetažením kouzelného kruhu. Ke každému kouzlu byl přízvám jeden až pět pomocníků. I kouzelný kruh byl držen vybraným pomocníkem. Kouzlení s kapesníčky, míčky, kartami, vykouzlení králíka, létající stoleček, vytvoření sněhových vloček, výroba mečů i zvířátek z nafukovacích "jitrnic" a mnoho dalších kousků mělo u přihlížejících veliký ohlas a byly odměňovány dlouhým potleskem. Předváděné triky byly velice pěkné a kouzelník vtáhl do děje prakticky všechny děti. Řadu z nich za pomoc odměnil a na závěr dal každému pirátovi obrázek, který všem zájemcům i podepsal. Bylo to zdařilé zpestření tábora a nejen děti budou mít o čem přemýšlet, jak udělal to či ono. Vždyť Lukáš Jašek z Otrokovic, uměleckým jménem "Šeklin" má 18 let zkušeností ze světa kouzel s více než 1000 představeními. Vystupoval i v Las Vegas, kde měl možnost předvést svoji magickou show před mnoha diváky.
 
5. den. - pátek 4. 8. 
Dopoledne došlo k přepadení tábora ošklivým pirátem, který pobil vedoucí a uloupil dětem veškeré bohatství. Nechal tam vzkaz jako Jack Vraňour. Na základě příběhu následovala hra sběr rumu, obarvené vody v plastových lahvích, které byly rozmístěny po celém areálu tábora.  Každé družstvo dostalo 5 l sklenici, takzvaný sud, a které jej nejrychleji  naplnilo rumem vyhrálo. Tým musel vymyslet strategii, jak se bude rum sbírat, neboť k plnění byly k disposici malé plastové kalíšky a nebylo to vůbec jednoduché. Odpoledne bylo na základě informace o lupiči dětmi vybojováno ukradené bohatství - plné měšce - od piráta zpět. 
 
6. den -  sobota 5. 8.
Dopoledne se uskutečnila návštěva ZOO Vraný, jinak ranč Ondry Bláhy, kde se děti seznámily s řadou zvířátek. Odpoledne následovalo koupání, hry na vodě a večer pirátské tržiště a nácvik pirátské hymny. Na tržišti děti utrácely získané zlaťáky za věci, které dodali sponzoři i rodiče.
 
7. den -  neděle 6. 8.
Poslední den tábora začal jako vždy snídaní, rozcvičkou a osobní hygienou. Následovalo balení osobních věcí, příprava na odjezd a popovídání o zážitcích z průběho tábora. Před 10.00 hod. se začali sjíždět rodiče a děti se připravovaly na slavnostní zakončení tábora. Rozloučení s táborem se uskutečnilo nástupem pro společnou fotografii a táborovou hymnou, doprovázenou natrénovaným tanečním vystoupením. Hlavní vedoucí Jana Formánková sdělila rodičům, že tábor proběhl bez větších problémů a nebylo nutné řešit žádnou mimořádnou událost. Děti všechny úkoly i celotáborovou hru zvládly. Závěrem poděkovala rodičům za důvěru, že svěřili své děti do péče vedoucích tábora. Pak byl rozchod k rodičům, bourání stanů a rozjezd do domovů. 
 
Za úspěšný chod tábora je nutné poděkovat všem pracovníkům, kteří se na jeho zajišťování podíleli, především hlavní vedoucí Janě Formánkové, vedoucím - Aleně Slivoňové, Marcele Zázvorkové, Radku Hájkovi, Josefu Musilovi, praktikantu Ladislavu Formánkovi, zdravotnici Mileně Izerové, Ivetě Horové za přípravu snídaní a svačin v táboře a provozářům Davidu Samuelovi a Romanu Vrbovi. Dík patří i sponzorům, kterými je městys Vraný, Ing. Zdeněk Bláha, Crispo s.r.o., TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o., Bohuslava Drobná a paní Milena Izerová.    Nesmíme zapomenout ani na AGROS Vraný, který umožnil přípravu a podávání obědů i večeří ve své jídelně.
 
Závěrem lze říci, že se jednalo o zdařilou akci, která byla připravována dlouho dopředu, prakticky od skončení minulého běhu tábora s indiánskou tematikou. Tomu odpovídal připravený pestrý táborový program a účastníci, kromě získání nových přátel, budou mít na na co vzpomínat. 
Ve dnech 31. července až 6. srpna se ve Vraném - sportovní areál - uskutečnil tábor s pirátskou tematikou. Zúčastnilo se jej 47 děti z Vraného a blízkého okolí. Motem tábora bylo bylo krátké sdělení: "Ponořte se s námi do světa, kdy moře brázdily pirátské koráby s černou vlajkou, lebkou a zkříženými hnáty. Kdy piráti žili podle svých pravidel a podle svého Pirátského zákona. Tehdy Karibské moře brázdila i Černá perla. Stejně jako oni i naši piráti vyplují z přístavu Vraný na dlouhou cestu Karibikem za pokladem. Setkají se s kapitánem a posádkou prokletých. Poplují za koráby a budou každý den plnit dobrodružné úkoly, za které budou získávat pirátské zlaťáky, které budou moci utratit na pirátské burze. Posádky čeká týdenní dobrodružná cesta – honba za pokladem, boj s pirátem a jiná překvapení, při kterých musí ukázat um, odvahu i statečnost". Chod tábora se řídil dle denního režimu, začínajícího budíčkem v 07.30 a končícím ve 21.30 hod. večerkou. Dále pak zpracovaným táborovým řádem, který začíná větou, vystihující cíl tábora "Na tábor jezdíme proto, abychom se měli dobře a užili si co nejvíce zábavy, legrace a her, ne proto, abychom se chovali ošklivě ke kamarádům". Pak následuje deset jednoduchých pravidel.
 
1. den - pondělí 31. 7. v 16.00 hod. začal tábor příjmem dětí, nezbytnou administrativou a kontrolou zdravotní dokumentace ke každému dítěti. Následoval nástup dětí v pirátských kostýmech, včetně vedoucích, kteří byli od pirátů k nepoznání. Vedoucí se představili dětem, které pak rozdělíli na čtyři posádky – Bukanýry, Korzáry, Mořské vlky a Zkřížené hnáty. Následovalo zvolení kapitánů, pasování dětí na piráty, seznámení s pirátským zákonem a výroba vlajky. Potom došlo k trénování zumby a u táboráku se v družné zábavě opékaly buřty, zdobily měšce na zlaťáky, které budou děti za splněné úkoly průběžně získávat. 
 
2. den - úterý 1. 8. se uskutečnil výlet do „Mirákula“. Odjezd autobusu s dětmi byl o půl deváté. Vzhledem k tropické teplotě děti trávily většinu času ve Vodním světě, kde si užily všech vodních atrakcí. Návrat byl po 18.00 hod., kdy následovala večeře a přemístění k Farskému rybníku, kde mimo koupání na děti již čekala krásná pirátská loď. Všechny pirátské posádky se na ní postupně svezly. Po návratu již byl jen čas na úklid osobních věcí, hygienu a šlo se spát. Noc však byla spestřena lijákem a bouřkou. Velký vítr poškodil řadu stanů i stan kuchyňský. Bylo co opravovat a asi polovina dětí se přemístila do dřevěného srubu, kde tu melu přečkaly. 
 
3. den - středa 2. 8. měl oproti plánu pozměněný program. Z výše uvedených důvodů se budíček i celý ranní program protáhl. Děti musely řešit šifru - slovo „PASTOUŠKA“ - která je informovala o tom, kde najít informaci o pokladu. Na Pastoušce pak děti objevily lahev s mapou, která jim umožnila získat zprávu o pokladu. Odpoledne byl čas na koupání se skákáním do vody, závody a  hry na vodě. Večer se ještě cvičila zumba.
 
4. den -  čtvrtek 3. 8.
Dopoledne bylo věnováno Kimovce (hře, při které se trénuje mozek, tzv. pamatovák), štafetovému běhu, nácviku vázání uzlů, výrobě truhliček a dalekohledu. Odpoledne byl dle mapy nalezen a vyzvednut poklad, obsahující zlato, šperky, zlaťáky - byli tam zlaté poháry, talíře, spousta diamantů, pravé perly a další zajímavosti. Děti si jej mezi sebou poctivě rozdělily.
Večer v 18.30 se dostavil kouzelník "Šeklin" s hodinovým programem pro děti i dospělé, kteří byli na tuto akci pozváni. V rychlém tempu běžel jeden kozelnický trik za druhým. Velkým překvapením byl jeden z prvních kousků - převlek kouzeníka před diváky přetažením kouzelného kruhu. Ke každému kouzlu byl přízvám jeden až pět pomocníků. I kouzelný kruh byl držen vybraným pomocníkem. Kouzlení s kapesníčky, míčky, kartami, vykouzlení králíka, létající stoleček, vytvoření sněhových vloček, výroba mečů i zvířátek z nafukovacích "jitrnic" a mnoho dalších kousků mělo u přihlížejících veliký ohlas a byly odměňovány dlouhým potleskem. Předváděné triky byly velice pěkné a kouzelník vtáhl do děje prakticky všechny děti. Řadu z nich za pomoc odměnil a na závěr dal každému pirátovi obrázek, který všem zájemcům i podepsal. Bylo to zdařilé zpestření tábora a nejen děti budou mít o čem přemýšlet, jak udělal to či ono. Vždyť Lukáš Jašek z Otrokovic, uměleckým jménem "Šeklin" má 18 let zkušeností ze světa kouzel s více než 1000 představeními. Vystupoval i v Las Vegas, kde měl možnost předvést svoji magickou show před mnoha diváky.
 
5. den. - pátek 4. 8. 
Dopoledne došlo k přepadení tábora ošklivým pirátem, který pobil vedoucí a uloupil dětem veškeré bohatství. Nechal tam vzkaz jako Jack Vraňour. Na základě příběhu následovala hra sběr rumu, obarvené vody v plastových lahvích, které byly rozmístěny po celém areálu tábora.  Každé družstvo dostalo 5 l sklenici, takzvaný sud a které jej nejrychleji  naplnilo rumem vyhrálo. Tým musel vymyslet strategii, jak se bude rum sbírat, neboť k plnění byly k disposici malé plastové kalíšky a nebylo to vůbec jednoduché. Odpoledne bylo na základě informace o lupiči dětmi vybojováno ukradené bohatství - plné měšce - od piráta zpět. 
 
6. den -  sobota 5. 8.
Dopoledne se uskutečnila návštěva ZOO Vraný, jinak ranč Ondry Bláhy, kde se děti seznámily s řadou zvířátek. Odpoledne následovalo koupání, hry na vodě a večer pirátské tržiště a nácvik pirátské hymny. Na tržišti děti utrácely získané zlaťáky za věci, které dodali sponzoři i rodiče.
 
7. den -  neděle 6. 8.
Poslední den tábora začal jako vždy snídaní, rozcvičkou a osobní hygienou. Následovalo balení osobních věcí, příprava na odjezd a popovídání o zážitcích z průběho tábora. Před 10.00 hod. se začali sjíždět rodiče a děti se připravovaly na slavnostní zakončení tábora. Rozloučení s táborem se uskutečnilo nástupem pro společnou fotografii a táborovou hymnou, doprovázenou natrénovaným tanečním vystoupením. Hlavní vedoucí Jana Formánková sdělila rodičům, že tábor proběhl bez větších problémů a nebylo nutné řešit žádnou mimořádnou událost. Děti všechny úkoly i celotáborovou hru zvládly. Závěrem poděkovala rodičům za důvěru, že svěřili své děti do péče vedoucích tábora. Pak byl rozchod k rodičům, bourání stanů a rozjezd do domovů. 
 
Za úspěšný chod tábora je nutné poděkovat všem pracovníkům, kteří se na jeho zajišťování podíleli, především hlavní vedoucí Janě Formánkové, vedoucím - Aleně Slivoňové, Marcele Zázvorkové, Radku Hájkovi, Josefu Musilovi, praktikantu Ladislavu Formánkovi, zdravotnici Mileně Izerové, Ivetě Horové za přípravu snídaní a svačin v táboře a provozářům Davidu Samuelovi a Romanu Vrbovi. Dík patří i sponzorům, kterými je městys Vraný, Ing. Zdeněk Bláha, Crispo s.r.o., TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o., Bohuslava Drobná a paní Milena Izerová. Nesmíme zapomenout ani na AGROS Vraný, který umožnil přípravu a podávání obědů i večeří ve své jídelně.
 
Závěrem lze říci, že se jednalo o zdařilou akci, která byla připravována dlouho dopředu, prakticky od skončení minulého běhu tábora s indiánskou tematikou. Tomu odpovídal připravený pestrý táborový program a účastníci, kromě získání nových přátel, budou mít na na co vzpomínat. 
                                                  Zahájení tábora
                                                Jízda na pirátské lodi
                                    Závěrečné foto a rozloučení s táborem
 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode