TÁBOR VE VRANÉM - CESTA DO PRAVĚKU

18.08.2018 11:13
29. července 2018 byl na sportovním areálu ve Vraném zahájen další běh týdenního tábora pro děti z Vraného a okolí na téma - Cesta do pravěku 2018. Motivem tábora byl film Karla Zemana "Cesta do pravěku". Cesta byla plná zážitků, legrace a dobrodružství. Všichni účastníci, kterých bylo 46 si to pěkně užívali. Běh tábora se řídil táborovým řádem a rozvrhem denního programu, který začínal v 07.30 budíčkem, rozcvičkou i osobní hygienou a končil  večerkou ve 21.30 hod. Vedoucí i většina účastníku byla oděna do “dobového” oblečení, tj. imitace kůže a řada z nich byla vybavena odpovídajícími zbraněmi – oštěpy a vyrobenými kladivy.
1. den – v  neděli  29. 7. 2018 začal od 16.00 hod. příjmem dětí s nezbytnou administrativou, převzetím zdravotní dokumentace a průběžným ubytováváním. Následoval nástup dětí s představením vedoucích a dalších pracovníků zajišťujících chod tábora. Dětem bylo vysvětleno, co je v průběhu tábora čeká. Po tomto úvodním ceremoniálu byli rodiče posláni domů a začal vlastní program tábora. Děti byly rozděleny na tlupy - Šutry, Šavlozubí tygři, Dutý palice a Zkamenělí bobři. Vyrobily si vlajku, vymyslely pokřik a na večer si připravily malou scénku (Útěk před šelmou, Lov večeře, Pravěká domácnost, Lovci mamutů), při které se musely dorozumívat posunky a různými skřeky. Po večeři při táboráku pak ukázaly své herecké umění. Byla to perfektní týmová spolupráce a scénky byly naprosto úžasné.
2. den – v pondělí 30. 7. 2018 po rozcvičce, ve stylu hledám pravěké zvíře, následovala snídaně a příprava na výlet. V 09.00 hod. odjezd směr Plzeň do ZOO a DinoParku. Výlet byl až na to horko super. Večer při táboráku bylo řečeno vše kolem ohně a hlavně, jak se v dávných dobách oheň rozdělával. Děti se pokoušely nějakým historickým způsobem oheň rozdělat. Každá tlupa dostala sklenici, ve které byla svíčka, členové museli oheň hlídat, aby neuhasl. Tlupy si měly mezi sebou také trochu zabojovat a tak společně připravovaly náměty na bojovou hru. Lidé v pravěku se zpočátku dorozumívali pouze posunky a různými skřeky. Protože ještě neuměli mluvit a neuměli ani psát, domlouvali se jen pomocí obrázků, které znamenaly celá slova i věty.  Dětem byl ukázán příběh beze slov, jen pomocí obrázků a oni pak tvořily samostatně, pomocí obrázků vykreslily vlastní příběh, situaci nebo zápletku. Výkresy potom byly vystaveny na nástěnce. Jednotlivé příběhy vyjádřené obrázky byly následně převyprávěny. Podobně, jako dorozumívání pomocí obrázků se pozvolna vyvíjela i řeč. Lidé se zpočátku dorozumívali jen posunky a jak moc těžké to pro ně bylo, si děti společně vyzkoušely. Každé tlupě byl pošeptán tajný vzkaz, který musely sdělit ostatním jen pomocí posunků. Děti měly čas, aby si úkol promyslely a vymyslely k němu jednoduchou scénku. Potom se pokusily situaci co nejvěrněji předvést. Např. varovat ostatní před útokem šelmy schovávající se ve křoví, radostně sdělit členům tlupy, že se do jejich pasti chytil mamut, že  ženy mají připravit oheň, lovec se vrací z lovu bez úlovku a vysvětluje ostatním, že dnes zůstanou bez večeře, tlupa sedící kolem ohně vyrábí sošky Venuší, chlubí se ostatním a hádají se, kdo z nich vytvořil tu nejkrásnější. Dále již tak podrobný popis her a činností, kterých bylo mnoho, nebude uváděn.
3. den – v  úterý 31. 7. 2018 v dopoledním programu byly vyráběny jednoduché nástroje a předměty – např. kluci oštěpy a dívky nádobí. Při tom připravily děti ve spolupráci s vedoucími Janě Formánkové k narozeninám welness pobyt na táboře. To byla také pěkná  legrace. Připravena byla hra lovci a sběrači, pak následovala pravěká honěná. Odpoledně bylo koupání na místním koupališti s vodními hrami a soutěžemi. Po večeři, která byla oproti programu dříve, následovalo v 18.30 vystoupení “Klauni Pepe a Pipi”, které mělo u dětí veliký úspěch. Před večerkou si děti ještě trochu zatančily.
4. den – ve středu 1. 8. 2018 ráno probíhala hra záchrana mláďat a po stopách dinosaurů i mamutů. Odpoledne koupání s vodními a jinými hrami s cílem získat body pro tlupy. Každá tlupa se vždy posunula (evoluce) ve vývoji člověka. Večer přijela paní Eliška Hořejší z Městské policie Slaný, která přednesla dětem perfektní prevetivní přednášku na téma psi, drogy, důležitá telefonní čísla a jiné, např. jak se chovat když potkám cizího psa, když najdu stříkačku. Následovala ukázka výcviku psů. Vše bylo velice zajímavé a poučné - děti ani nedutaly. Před večerkou se ještě uskutečnil společný tanec, při kterém byla velká legrace.
5. den – ve čtvrtek 2. 8. 2018 dopoledne – tlupy si vytvořily vlastní amulety na krk, byla to týmová práce s pěknými výrobky. Odpoledne koupání a na koupališti se děti jako vždy vyřádily. Tam se nejvíce soutěžilo, hlavně ve vodních sportech. Večer následovalo bubínkování, hra na hudební nástroje (i plechovky), které předvedl a s dětmi spolupracoval pan Marek Vít.
Na celý páteční program již nedošlo. V noci ze čtvrtka na pátek přišla průtrž mračen a tábor vyplavila voda z čističky, která nestíhala příval vod pobírat.  Proto bylo nutné z provozních a hygienických důvodů tábor ukončit. Dopoledně byly odstraňovány následky vytopení, příprava na ukončení tábora a náhradní program pro děti. Děti bylo možné vyzvedávat během celého odpoledne. V sobotu byla dokončena likvidace tábora bouráním stanů kuchyně, jídelny a odvozem hygienického zázemí.
 
Za úspěšný chod tábora a odstraňování vzniklých potíží je nutné poděkovat všem pracovníkům, kteří se na jeho přípravě a zajišťování podíleli, především hlavní vedoucí Janě Formánkové, vedoucím - Aleně Slivoňové, Marcele Zázvorkové, Zuzaně Zázvorkové, Luďkovi Cífkovi, Josefu Musilovi, praktikantu Ladislavu Formánkovi, zdravotnici Mileně Izerové, Ivetě Horové za přípravu snídaní a svačin v táboře a těm co zajištovali provoz - Davidu Samuelovi a Romanu Vrbovi. Dík patří i sponzorům, kterými je městys Vraný, Crispo s.r.o., Zuzana Zázvorková,  TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. a Pekárna United bakeries. Nesmíme zapomenout ani na AGROS Vraný, který umožnil přípravu a podávání obědů i večeří ve své jídelně, představitelům AČR, kteří umožnili J. Musilovi účast na táboře a rodiče, kteří připravovali pro své děti slušivé „pravěké“ kostýmy.
 
Závěrem lze říci, že se jednalo o zdařilou akci, která byla připravována dlouho dopředu, prakticky od skončení minulého běhu tábora s pirátskou tematikou. Tomu odpovídal připravený pestrý táborový program a účastníci, kromě získání nových přátel, budou mít jistě na na co vzpomínat. Škoda jen, že tábor musel být vlivem počasí o jeden den dříve ukončen.
                                                        U vody
                                                  S klauny Pepe a Pipi
                            S paní Eliškou Hořejší z Městské policie Slaný

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode