VRANŠTÍ PĚVCI VE VÍDNI REPREZENTOVALI ČESKOU REPUBLIKU

06.08.2019 18:37

WORLD PEACE CHORAL FESTIVAL VIENNA 2019

Ve dnech 25. až 28. července se Vranští pěvci za doprovodu fanoušků zúčastnili desátého Mezinárodního festivalu sborů a soutěží pro dětské a mládežnické sbory ve Vídni. Zatím se devíti uskutečněných festivalů zúčastnilo více než 300 sborů z celého světa. Letošního ročníku se zúčastnilo 50 sborů z Rakouska, Číny, Polska, Kanady, Moldávie, Gruzie, Hong Kongu, Arménie, Belgie, Bulharska, Taiwanu, Kypru, Estonska, Německa, Irska, Izraele, Japonska, Rumunska, Ruska, Španělska a USA. Českou republiku reprezentovali jen Vranští pěvci. Doprava byla zajištěna autobusem, který hradil Úřad městyse Vraný.

 Akci pořádala Společnost World Peace Choral Festival, založená v roce 2019, jejím ředitelem je Gerald Wirth, umělecký ředitel vídeňského chlapeckého sboru. Cílem Světového mírového sborového festivalu je poskytnout platformu nejen pro děti a mladé lidi z různých zemí, aby mohli hrát, komunikovat a vytvářet lepší mezikulturní porozumění. Festival sleduje myšlenku podpory mezikulturního dialogu a kulturní výměny mezi různými národy, kde hudba je považována za univerzální jazyk, který má moc překonávat kulturní hranice a sjednocovat lidi.

Repertoár zúčastněných sborů zahrnoval klasickou, lidovou, posvátnou i současnou hudbu. Sbory si mohly vybrat mezi dvěma kategoriemi - „soutěžní“ a „nesoutěžní“ (hosté). Naši pěvci byli zařazení do nesoutěžní kategorie a měli zde pět vystoupení a jednu zkoušku. Na tuto akci se pečlivě připravovali a vyvrcholením jejich přípravy byla generální zkouška v lukovském kostele sv. Jiří, za účasti diváků. Zazněly latinské skladby Gloria, Dona nobis pacem, Laudate Dominum, Magneficat, Danielis Prophetia a lidové písně – A te Rehradice, Muzikanti co děláte, Stojí hruška v širém poli a moravská lidová píseň Na voděnce. Všechny písně a skladby měly u účastníků veliký úspěch a byly odměňovány dlouhým potleskem. Na závěr, jako přídavek, zazněla i „jodlovačka“. Bylo možné konstatovat, že naši pěvci jsou na svá vystoupení ve Vídni dobře připraveni.

Mezi vrcholy festivalu patřil zahajovací ceremoniál v katedrále sv. Štěpána, vystoupení sborů v sídle OSN a slavnostní koncert v Koncertní síni – Golden Hall - slavného vídeňského Musikvereinu. Nyní již k programu:

Čtvrtek 25. července 2019

Slavnostní zahájení festivalu v katedrále sv. Štěpána a přivítání účastníků, kterého se zúčastnily všechny zúčastněné sbory. Festival zahájil Vídeňský chlapecký sbor. Pěly se i společné písně. Z každého sboru byli vybrání dva pěvci a takto vytvořený sbor zazpíval tři písně – Coming together to sing, Gloria in excelis a Singa is insŕe Freud. Vranské pěvce representovala Marie a Magdalenka Šrámkovi. Večer se v nejlepších vídeňských kostelech a slavných koncertních sálech konaly koncerty Hlasy pro mír“. Pro přítomné sbormistry a jejich doprovod byl večer uspořádán společný raut, na kterém si předávali zkušenosti a připravovali se na nadcházející společné koncerty.

Pátek 26. července 2019

Na pozvání Organizace spojených národů měly všechny zúčastněné sbory možnost vystoupit v sídle Organizace spojených národů ve Vídni. Před diplomatickým sborem a zahraničními hosty mohl každý sbor zazpívat jednu tradiční píseň své země v délce max. 4 min. Naši pěvci se uvedli písní Magnificát.

V rámci cyklu Hudba bez hranic“ odpoledne probíhaly koncerty ve vídeňských kulturních a sociálních institucích. Vranští pěvci měli své vystoupení s kompletním repertoárem osmi písní v pečovatelském domě v Schönbrunn. Vystupovali zde společně se souborem z Číny a zrodilo se tu nejedno přátelství. Vystoupení našich pěvců mělo veliký úspěch a lidové písničky – A te Rehradice, Muzikanti co děláte, Stojí hruška v širém poli a Na voděnce - dojaly přítomné až k slzám. Dále vystoupili v kostele FRANZISKANER KIRCHE, kde v krásných prostorách kostela s výbornou akustikou zazpívali čtyři latinské písně. Zde měli i české diváky, další Vraňáky, kteří přijeli do Vídně nezávisle jako turisté.

Sobota 27. července 2019

Pro soubory nesoutěžní kategorie byly pořádány workshopy v krásném Augarten Palace - rezidenci Vídeňského chlapeckého sboru. Gerald Wirth, umělecký ředitel Vídeňského chlapeckého sboru, umělecký ředitel festivalu a jeho kolegové seznamovali účastníky s různými tématy a technikami spojenými s konaným festivalem.

Souběžně probíhala soutěž sborů v koncertní síni Muth vídeňského chlapeckého sboru. Následovalo udělování cen vítězným souborům a cyklus Hudba bez hranic“ zde pokračoval druhou částí, ve které Vranští pěvci uvedli čtyři písně, včetně lidovky. V sále MUSIKVEREIN probíhaly zkoušky sborů na závěrečný galakoncert. Naši pěvci si zazpívali dvě písničky jako zkoušku na neděli. Uskutečnila se i zkouška tří povinných písní, které na závěrečném koncertě zazpívají všichni zpěváci padesáti zúčastněných sborů společně. Na žádost pořadatelů vzniklé těleso bravurně dirigovala sbormistrině Vranských pěvců Mgr. Ludmila Svobodová. Večer se konala gril party, kde se mohli všichni účastníci festivalu bavit, zpívat a tančit. Večerem je doprovázela rakouská lidová hudební skupina.

Neděle 28. července 2019

Konal se závěrečný ceremoniál World peace choral festivalu s galakoncertem v Koncertní síni vídeňského Musikvereinu - „Golden Hall“ - do kterého se vejde až 2 000 lidí. Všechny sbory měly možnost sledovat vystoupení slavného vídeňského chlapeckého sboru. Slavnostní koncert byl jedním z vrcholů tohoto festivalu. Každý sbor měl na své vystoupení 6 minut a mohl zazpívat dvě písně. Vzhledem k velkému počtu sborů, byly uskutečněny tři koncerty. Naši vystupovali v první vlně jako devátí ze 17 účastníků a zazpívali dvě písničky – Laudate Dominum a Danielis Prophetia. Následovalo předávání certifikátů a plaket všem zúčastněným sborům, jako připomínka účasti na festivalu. Pro ocenění si došla Mgr. Ludmila Svobodová s nejmladšími členy sboru - Šimonkem Machem a Liduškou Novákovou. Na závěr se všechny sbory spojily a zazpívaly nacvičené skupinové pís. Emoce byly tak veliké, že se nejedno oko z početného publika zaplnilo slzami dojetí.

Nakonec ještě společná večeře v Restaurantu „Das Schreiberhaus“, poslední fota, rozloučení s novými přáteli a hurá domů.

Naši pěvci měli se svými vystoupeními veliký úspěch. Nejenže získali nové zkušenosti, ale i zahraniční přátele. Seznámili se také s krásami a kulturními památkami Vídně. Vzorně reprezentovali Českou republiku a zapsali se do srdcí nejen obyvatel Vídně, ale i řady zahraničních hostů.

Informace byla zpracována na základě oficiálních dokumentů festivalu a podkladů od Mgr. Ludmily Svobodové a Marcely Zázvorkové.

POZNÁMKA: Zájemce o více informací k festivalu ve Vídni jistě potěší, že se chystá setkání s účastníky zájezdu. Na něm bude podrobněji pohovořeno o zážitcích pěvců, ukázány další fotografie a promítnuta videa se záznamem některých koncertů. O čase a místě setkání budete včas informováni.

                        Generální zkouška v lukovském kostele sv. JIŘÍ

                    a již "ostré" vystoupení ve Franziskaner kirche - Vídeň

    Společné vystoupení - Marie je ve čtvrté řadě a Magdalénka první v první řadě

                                    Před zpíváním v sídle OSN

                                                       Jiný pohled

                                  Před vystoupením v Schönbrunn

                                                   po vystoupení

                                                  s novými přáteli

                                 Fanouškové před kostelem Františkánů

                                           Před zkouškou v MUTH

                                            Pohled na zábavní park

                                                   V zábavním parku

                                             Čekání na další vystoupení

                                               Pamětní plaketa

                                                         Diplom

                                             Obdržené certifikáty

 

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode