VŠEOBECNÉ ZKOUŠKY PSŮ VE VRANÉM

11.10.2016 10:35

Úspěšné absolvování zkoušek lovecké upotřebitelnosti psa prokazuje jeho způsobilost pro výkon práva myslivosti, tedy pro vyhledávání, dohledání, přinášení usmrcené, postřelené a jinak poraněné zvěře nebo práci pod zemí.

Podle zkušebních řádů ČMMJ se lovecké zkoušky dělí do 5 tříd podle následného upotřebení psa v myslivecké praxi. Prvním stupněm jsou zkoušky vloh, kde sice pes nezískává loveckou upotřebitelnost, ale jsou základním stupněm pro zkoušky podzimní a lesní. Během podzimních zkoušek se prokazuje upotřebitelnost psa v dohledávání a přinášení drobné zvěře. Při lesních zkouškách se prokazuje upotřebitelnost psa v dosledu spárkaté zvěře, přinášení srstnaté zvěře a škodné zvěře. Nadstavbou jsou speciální zkoušky z vodní práce, která kvalifikuje psa pro práci v revíru s rozsáhlými vodními plochami. Nejvyšším stupněm jsou všeobecné zkoušky. Tyto zkoušky probíhají dva dny a prověřují schopnost psa pracovat na poli, v lese i ve vodě. Zkoušek se mohou zúčastnit jen psi, kteří mají složené podzimní nebo lesní zkoušky.

Všeobecné zkoušky psů velkých plemen, kterých se zúčastnilo 14 zájemců, se uskutečnily ve dnech 8. a 9. října ve Vraném. Zkoušky připravil Okresní myslivecký spolek Kladno a organizaci zajišťovala Lovecká společnost Vraný. Na přípravě se podílel i Myslivecký spolek Klobuky v čele s předsedou Pavlem Novákem. Garantem zkoušek byl předseda Okresního mysliveckého spolku Kladno Ing. Petr Frühauf a ředitelem Jaroslav Linhart, předseda Lovecké společnosti Vraný a AGROSU Vraný. Občerstvení poskytoval AGROS Vraný ve svých prostorách. Zkoušky byly zahájeny 8. října slavnostním nástupem na prostranství před školou. Po přivítání, seznámení s programem a představením rozhodčích si vůdci psů vylosovali pořadová čísla pro zkoušky. Potom byli rozdělení do dvou skupin. První skupina absolvovala zkoušky v prostředí pole - voda a druhá skupina les. Druhý den po nástupu si skupiny prostředí vyměnily. V průběhu zkoušek byli vyřazeni čtyři psi. Úspěšně je dokončilo 10 vodičů se svými psy. Výsledky na závěr zkoušek, při slavnostním nástupu, vyhlásil vedoucí rozhodčích Josef Hendl. Vysoce hodnotil organizaci zkoušek a připravené zkušební prostory. Řekl, že výsledky zkoušek byly dobré, ale chyby se vyskytovaly při práci na vodě. Doporučil, aby vůdci se svými psy pokračovali dál v přípravě. Nejlepší pes získal v bodovém hodnocení 498 bodu, další 485 bodů, třetí místo 480 bodů, nejnižší bodové ohodnocení bylo 417 bodů. Všichni, kteří uspěli při zkouškách, obdrželi diplom, drobné dárky a na prvních místech i pohár. Slavnostní nástupy i vyhodnocování výsledků zkoušek doprovázely fanfáry trubačů. I když počasí, hlavně první den, účastníkům nepřálo, byli s průběhem obou zkušebních dnů spokojeni, hlavně Ti, kteří uspěli.

                                               Hodnocení výsledků

                                            10 úspěšných účastníků

                                      Gratulace úspěšné účastnici zkoušek

             Josef Hendl děkuje organizátorům a rozhodčím za odvedenou práci.

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode