ZEMŘEL VOJTĚCH PINTR - PATRIOT VRANÉHO

26.06.2020 11:26

Rozloučení se koná 27. 6. 2020 od 14.00 hod v kostele sv. Jana Křtitele ve Vraném.

Parte.jpg (558392)

Životopis, který VOJTĚCH PINTR napsal, když se v roce 1993 stal kronikářem Vraného.

Narodil jsem se 23. 4. 1932 v malé šumavské pohraniční vísce Frauenthal. Mnichovské události tvrdě postihly i naši rodinu, neboť jsme museli z našeho tehdejšího domova, jako mnoho dalších českých rodin s lítostí, existenčními potížemi i ztrátou téměř všeho majetku uprchnout.

Až v roce 1940 získal můj otec stálé místo hajného na panství Metropolitní kapituly ve Vraném. Zde jsem prožíval mládí až do svých 20 let. V nedalekých Klobukách jsem se u místního strojníka vyučil zámečníkem. Po vyučení jsem byl úředně donucen opustit soukromého živnostníka a nastoupil jsem do ČKD Slaný. Tento podnik mně umožnil studium dvouleté průmyslové školy strojnické v Praze. Zde jsem si dálkovým studiem při zaměstnání doplnil vzdělání na úplné středoškolské. Vojenskou prezenční službu a školu důstojníků v záloze jsem absolvoval jako letecký mechanik. Po vojně v roce 1956 jsem nastoupil do Státního výzkumného ústavu sklářského v Praze, u kterého jsem byl zaměstnán 26 let až do odchodu do důchodu. Zde jsem pracoval ve funkci konstruktéra, výzkumného pracovníka v oboru tepelné techniky a nejdéle, téměř 20 let jsem byl vedoucím prototypových dílen. Přesto, že jsem vykonával tak významnou řídící činnost, nikdy jsem nebyl politicky organizován.

Svoje trvalé bydliště mám v Praze, ale nyní převážně pobývám ve Vraném, kde mám sestru a vlastním domek č. 168. Zajímá mě historie, příroda, sport, výtvarné umění a manuální práce tvůrčího charakteru. Činnost kronikáře chci plnit na dobré úrovni a svědomitým vedením kroniky po sobě zanechat kladnou stopu.

Toto se Vojtovi povedlo, velmi dobře vedl kroniku a dával podnětné návrhy na uskutečnění řady obecně významných akcí, na kterých se rovněž podílel. Např. uspořádání čtyř setkání rodáků a přátel Vraného v roce 1997, 2000, 2002, 2005, obstarání a zasazení „ Stromu milénia“ – platanu u hřbitova, instalování kříže usmíření v prostoru „Na šibenici", realizaci pomníku obětem 2. světové války z Vraného „Nezapomeňme umučených", vytvoření vycházkové naučné stezky „Práč“, relizaci pohlednic s tematikou Vraného, brožůrky o pomníku Tří císařů,   remontáži „Statue" na rozcestí Vraný - Páleč -Horní Kamenice, úplné obnovení zničeného historického „Bláhovic-Hellerovic" křížku a jeho osazení zdařilou kopií „Madony svatovítské", vytvoření interiéru restaurované kapličky sv. Rozalie, včetně originálu obrazu světice, památník na 500 let povýšení Vraného na městečko, naposledy křest lípy na Bohdale a mnoho dalších. Významně se podílel i na budování Památníku městyse Vraný, kde byl jeho kustodem a kam dodal i některé exponáty.

Odchodem Vojty Pintra na věčnost (ve věku dožitých 88 let) ztrácí městys Vraný schopného a zapáleného patriota, který se velikou měrou zasloužil o údržbu a rozšíření památek ve Vraném a na jeho propagaci.

ČEST JEHO PAMÁTCE

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode