OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí

 a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

                  oznamuji:

 

  1. Volby do zastupitelstva obce Vraný se uskuteční:

v pátek 10. října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v

sobotu  11 .října 2014 od   8, 00 hodin do 14,00 hodin

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově úřadu Vraný čp. 9 pro voliče bydlící ve Vraném.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v požární zbrojnici v Lukově pro voliče z Lukova a Horní Kamenice.

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
  2. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním  pasem České republiky, jde-li o cizince průkazem o povolení k pobytu.

 

 

Ve Vraném dne    24. září 2014                                                                    Ing. Miroslav Zázvorka

                                                                                                                                        starosta

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode