Protokol o schválení roční účetní závěrky za rok 2013

MĚSTYS  VRANÝ

IČO :                                                  00235121

DIČ :                                                  CZ 00235121

Sídlo obce :                                        Vraný čp. 9, 273 73

Projednáno ZO dne :                           18. 6. 2014

Členové zastupitelstva městyse Vraný vycházeli při schvalování účetní závěrky z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31.12. 2013 :

  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Příloha
  • inventarizační zpráva
  • zprávy finančního výboru.

Účetnictví za rok 2013 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace městyse. Výsledkem hospodaření městyse Vraný za rok 2013 je zisk ve výši  3.475.420,31 Kč.

Záznam o hlasování :

Pro :                      Ing. Zdeněk Bláha                            ……………………………..

                             Renata Urbanová                             ……………………………..

                             Jan Turek                                        ………………………………

                             Ing. Zdeněk Bucek                            ………………………………

                             Jaroslav Linhart                                ………………………………

                             Tomáš Vokurka                                 ………………………………

                             Petr Štulík                                        ……………………………….

                             Václav Linhart                                   ……………………………….

                             Ing. Miroslav Zázvorka                        ……………………………….

 

Proti :                   nebyl nikdo

Zdržel se :             nikdo

 

Účetní závěrka za rok 2013 byla schválena.

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode