Schválený rozpočet na rok 2014 – rozpis dle položek - výdaje

VÝDAJE:                                                              v Kč                       

 

Paragraf - Položka 

1039- ostatní záležitosti lesního hospod.             50.000,--

           5229 transfer                                          50.000,--

------------------------------------------------------------------------

2219 – silnice a MK

            5171   výstavba chodníků   + MK           500.000,--                         

 

2221- provoz veřejné silniční dopravy                                        

           5193   výdaje na dopravní obslužnost      37.000,--

-----------------------------------------------------------------------

2310 – voda

           5139     materiál                                      50.000,--  

           5154     el. energie                                  60.000,--

           5169     služby-rozbory                             30.000,--

           5171     opravy                                       150.000,--   

           5151     voda odběr                                  15.000,--

           5362     poplatky a daně                           60 000,--

                                                                       365.000,--

2321 – ČOV a kanalizace

            5154  elektrická energie                          40.000,--    

            5171  opravy a udržování                       500.000,--

            5169  rozbory                                          10.000,--

            5139  materiál                                         10.000,--

                                                                       560.000,--

 

3111 – mateřská škola a školní jídelna

           5331 – příspěvek na činnost                   424.000,--                

 

3113 – základní škola                                                                                                          

            5331 – příspěvek na činnost                  361.000,--                                                                                                        

------------------------------------------------------------------------            

3314 – Činnosti knihovnické

            5021 OOV                                                 3.500,--

            5136  knihy                                              4.500,--                     

            5139  materiál                                         4.000,--                         

                                                                        12.000,--    

------------------------------------------------------------------------

3315-  činnost muzeí a galerií

           5139 materiál                                         10.000,--               

           5154 elektrická energie                            5.000,--   

           5169 nákup ostatních služeb                   10.000,--

           5171 opravy                                           20.000,--

           5021 dohody o provedení práce                5.000,--

                                                                       50.000,--

                                                                                             

3319 – záležitosti kultury KD Vraný

            5153 plyn                                            140.000,--

            5154 el. energie                                    85.000,--         

            5171 opravy a údržba                           400.000,--           

            5169 ostatní služby                                30.000,--

            5139 materiál                                        10.000,--

                                                                      665.000,--       

-----------------------------------------------------------------------

 

3341 – rozhlas a televize

            5171   - opravy a údržba                         50.000,--

            5169   - služby                                        10.000,--     

                                                                        60.000,--

-----------------------------------------------------------------------

  3419- tělovýchova

          5229 – příspěvek                                     520.000,--

-------------------------------------------------------------------------

 

3421 – volnočasové aktivity mládeže

          6121 – skatepark překážky                      150.000,--    

        

3519- zdravotní středisko

           5139 materiál                                            5.000,--

           5154 elektrická energie                            30.000,--

           5155 palivo - uhlí                                     45.000,--

           5171 opravy                                             10.000,--                     

                                                                         90.000,--

 

3612 – bytové hospodářství

            5153 plyn                                               200.000,--    

            5171 opravy                                           150.000,--

            5154 elektrická energie                            20.000,--

            5139  materiál                                         50.000,--

            5169  služby                                            10.000,--

                                                                        430.000,--

 

3631- veřejné osvětlení

           5154 elektrická energie                          180.000,--

           5171 opravy                                           120.000,--              

           5139 materiál                                            5.000,-- 

                                                                       305.000,--   

 

3632 – pohřebnictví

            5171 opravy                                            10.000,--                       

                                          

3635 – územní plánování

            5169  nákup služeb                                300.000,--                

                                                                                             

3722 – svoz a odvoz komunálního odpadu

            5169 služba                                          500.000,---         

 

3745 – péče o vzhled obce a údržba zeleně

            5011 platy zaměstnanců                         430.000,--

            5021 dohody o provedení práce                15.000,--

            5031 sociální pojištění                              95.000,--

            5032 zdravotní pojištění                           55.000,--  

            5132 ochranné pomůcky                             4.000,--  

            5136 DHM                                                 20.000,--

            5139 materiál                                           90.000,--  

            5156 PHM                                                 70.000,--  

            5169 nákup služeb (projekty, studie,

            odhady)                                                100.000,--       

                                                                       879.000,--  

5279 – záležitosti krizového řízení

            5901 – rezerva                                       10.000,--             

------------------------------------------------------------------------

5512 – hasiči

            5137 DHM - stříkačka                             120.000,--

            5139 materiál                                         30.000,--

            5163 pojištění vozidel                             20.000,--

            5156 PHM                                               30.000,--

            5171 opravy                                          150.000,-- 

                                                                       350.000,--

  6112 – zastupitelstvo

            5023 odměny členů                               400.000,--

            5032 zdravotní pojištění                         30.000,--

            5173 cestovné                                          4.000,--

                                                                       434.000,--

6171 – činnost místní správy

            5011 platy zaměstnanců                        555.000,--

            5031 sociální pojištění                           115.000,--

            5032 zdravotní pojištění                          75.000,--

            5038 úrazové pojištění                              5.000,--                                            

            5136 tisk                                                 20.000,--

            5137 DHM                                                30.000,-- 

            5138 nákup plynu                                     50.000,--

            5139 materiál                                          40.000,-- 

            5153 plyn                                                85.000,-- 

            5154 elektrická energie                           30.000,-- 

            5161 služby pošt                                       5.000,-- 

            5162 telefony                                          30.000,--                                                                                          

            5169 nákup ostatních služeb                   100.000,--

            5171 opravy a udržování                         100.000,--

            5173 cestovné                                          10.000,--

            5175 pohoštění a dary                               15.000,--    

            5163 – vedení BÚ + pojištění majetku         65.000,--

            5164 -  nájemné                                          1.000,--

            5167 – školení                                              5.000,--

5229 – příspěvky organizacím                                   2.000,--

5321 – transfery ostatní obcím – přestupky               5.000,--

            

            5901 -  výdajová rezerva                    2.369.240,-- 

      

                                                                       3.712.240,--              

---------------------------------------------------------------------------

6310 - výdaje z finančních operací

            5163 – poplatky vedení ČNB                             500,-- 

---------------------------------------------------------------------------

6399 -  ostatní finanční operace

            5362 – odvod DPH                                       20.000,--

 

   Celkové výdaje                                               10.794.740,-- Kč

 

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2013 ve výši

cca 9 mil. Kč není zahrnut v návrhu rozpočtu na rok 2014 – bude

použit jako rezerva pro případné investiční akce. 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode