Zápis č. 1/2010

Zápis č. 1/2010                                              

ze zasedání zastupitelstva Městyse Vraný, konaného dne 20. ledna 2010 v kanceláři úřadu.

Přítomni: dle prezenční listiny

Ověřovatelé: Ing. Bláha, R. Liška

 

Program: 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání

                  2. Schválení inventarizace za rok 2009

                  3. Došlá pošta

                  4. Diskuse

                  5. Usnesení a závěr

 

Ad.1. bez připomínek

Ad.2. Inventarizace majetku za rok 2009 byla schválena.

Ad.3. Do pracovního poměru se vrátí od 25. ledna 2010 p. Jana Studničková – zastupitelstvo souhlasí

Ad.4. Diskuse – na určitých částech obce nesvítí veřejné osvětlení – oprava – zajistí starosta

Ad.5. Usnesení – zastupitelstvo schvaluje

       

           ad.2. inventarizaci majetku za rok 2009

           ad.3. nástup p. Jany Studničkové na místo - pracovník obce  

 

zapsal:

ověřovatelé:

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode