Zápis č. 11 - Usnesení z Ustavujícího zasedání konaného 4. listopadu 2014

Úřad městyse Vraný- Městys Vraný

Vraný čp. 9, 273 73, okres Kladno,  tel. 312 591 289,

IČO 235 121          email: ouvrany@ volny.cz

 

 

Usnesení č.11 z Ustavujícího zasedání městyse Vraný.

Datum konání 4. listopadu 2014

 

Členové zastupitelstva městyse Vraný schvalují:

 

1, Ověřovatele zápisu z Ustavujícího zasedání: Petr Štulík, Jaroslav Linhart.

    Zapisovatele zápisu: Dominika Patčová.

 

2, Program Ustavujícího zasedání dle Zápisu ze zasedání.

 

3, Veřejnou volbu starosty a místostarosty městyse Vraný:

 

    Neuvolněný starosta: Ing Miroslav Zázvorka, nar. 17.9. 1968, bytem Vraný č.p. 104  

                     

    Neuvolněný místostarosta: Ing. Zdeněk Bláha, nar. 9.7. 1960, bytem Vraný č.p. 113

 

4, Zřízení finančního, kontrolního výboru a stavební komise – výbory a komise jsou 3-členné.

 

5, Volbu předsedy finančního výboru:

    Předseda finančního výboru: Jaroslav Linhart

 

6, Volbu předsedy kontrolního výboru:

    Předseda kontrolního výboru: Petr Štulík

 

7, Volbu členů finančního a kontrolního výboru:

    Finanční výbor: Roman Otta, Tomáš Vokurka

    Kontrolní výbor: Václav Šrámek, Ing. Jaroslav Bernášek

 

8, Volbu stavební komise:

    Předseda: Petr Štulík, členové: Ing. Zdeněk Bucek, Zdeněk Šubrt        

 

9, Odměny členů zastupitelstva městyse Vraný – starosty, místostarosty a předsedů

    finančního a kontrolního výboru dle § 72 zákona o obcích a nařízení vlády

    č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva, v platném znění nařízení

    vlády č. 459/2013.

 

   Ověřovatelé zápisu: Petr Štulík          ………………………………….

                                 Jaroslav Linhart   ………………………………….

 

 

                                                                         Ing. Miroslav Zázvorka

                                                                         Starosta městyse Vraný

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Bc. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.30
Středa 07.00 - 11.30 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 11.30
Pátek 07.00 - 11.30

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode