Zápis č. 2/2010

 

 

 

 

 

 

Zápis č. 2

 

ze zasedání zastupitelstva Městyse vraný, konaného dne 10. února 2010 v 18 hodin v kanceláři úřadu.

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluven: Linhart, ing. Bláha

 

Ověřovatelé: Štulík, Vokurka

 

Program:          1, Kontrola zápisu z minulého zasedání

                        2, Projednání výstavby úpravny pitné vody Vraný

                        3, Vyhlášení výběrového řízení na akci: budova ZŠ a MŠ Vraný č.p. 109

                            - výměna oken a dveří, nová zateplená fasáda.

                        4, Došlá pošta

                        5, Diskuse

                        6, Usnesení, závěr

 

Ad.1. bez připomínek

Ad.2.

Projednány nabídky firem pro úpravnu pitné vody – vrt u koupaliště. Zastupitelstvo vybralo k dalšímu jednání nabídky firem G – SERVIS Praha a Vodárenské technologie Praha – Chrášťany.

 

Ad.3.

Zastupitelstvo projednalo zadání výběrového řízení na akci „Budova ZŠ a MŠ Vraný, č.p. 109 – výměna oken a dveří, nová zateplená fasáda. Pro výběrové řízení na dodávku oken a dveří vybrány firmy: Doubek Klobuky, Plánička Klobuky, Štulík Slaný, Vlasák Dobroměřice. Pro dodávku nové fasády vybrány firmy: Balog Jarpice, Štulík Slaný, Štros – Kosatá Třebíz, KNŠ Slaný.

 

Ad. 4.

Nižší objem vybraných daní v minulém roce – na vědomí.

 

Ad.5.

Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci: „Lukov – stavební úprava kNN pro č.p. 33 – demolice“.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Závaznou účetní osnovu Městyse Vraný – jednomyslně. Dále projednalo a schválilo Dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Slaný a Městysem Slaný podle § 653 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů k vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Viz dohoda – jednomyslně.

Zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení rozpočtu MŠ Vraný z důvodu nárůstu spotřeby plynu o 20.000,-- Kč.

Zastupitelstvo projednalo výpověď Smlouvy na pronájem bytu v č.p. 15 /KD Vraný/ p. Josefa Pance. Výpověď je platná k 17.2. 2010. Byt bude předán 17.2. 2010 následně p. Studničkové, které byl přidělen. 

Byt v č.p. 110 Vraný – B 10 přidělen p. Martinu Plašilovi.

 

 

Ověřovatelé:

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje:

 

1, Vyhlášení výběrového řízení na akci „Budova ZŠ a MŠ Vraný č.p. 109 - výměna oken a dveří, nová zateplená fasáda.

 

2, Závaznou účetní osnovu Městyse Vraný

 

3, Dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Slaný a Městysem Vraný podle § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů k vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

4, Přidělení bytu v č.p. 15 Vraný – p. Janě Studničkové k 17.2. 2010

    Přidělení bytu v čp. 110 Vraný – B 10 p. Martinovi Plašilovi

    Ukončení nájmu k bytu v č.p. 15 – KD Vraný k 17.2. 2010 – p. Josef Panc

    Navýšení rozpočtu MŠ Vraný o 20 tis. Kč – příspěvek na vyšší spotřebu plynu

    Smlouvu o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci: Lukov kNN č.p. 33

    - demolice.

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode