Zápis č.3/2010

 

                                                                Zápis č.3

ze zasedání zastupitelstva městyse Vraný konaného dne 10. března 2010 od 18. hod.

Zapisovatel: Ing. Bernášek

Ověřovatelé: pí. Izerová, Ing. Bláha

Program:

1)     Kontrola minulého zápisu

2)     Vyhodnocení výběrového řízení budovy ZŠ a MŠ Vraný

3)     Úpravna pitné vody

4)     Docenění pozemků

5)     Došlá pošta

6)     Diskuze

7)     Usnesení a závěr

Ad1) Pan starosta přivítal přítomné a seznámil je se zápisem z minulého zasedání.

Ad2)Budova ZŠ a MŠ Vraný čp. 109 -část okna a dveře. Obesláno pět firem. Došly čtyři nabídky.

 Pan Plánička 433 333 Kć bez DPH (s DPH 520 000 Kč), záruka 36 měsíců, požaduje zálohu 30% z celkové ceny díla do 7 dnů po podpisu smlouvy

 Pan Vlasák 455 623 Kč bez DPH (s DPH   586 748 Kč) záruka 60 měsíců

 Pan Doubek Miloš 478 866 Kč bez DPH (s DPH 574 639 Kč)záruka 60 měsíců na okna a 24 měsíců na parapety.

 Pan Petr Štulík 433 333 Kč bez DPH ( s DPH 520 000,-- Kč) záruka oken a dveří 60 měsíců a na začištění 18 měsíců.Dále v ceně díla i začištění a malba vnitřních špalet / ostění nových oken a dveří/. Firma Štulík zároveň předložila nejkvalitněji zpracovaný vzorový profil požadovaných oken.

Zastupitelstvo schvaluje přidělení zakázky firmě Štulík Slaný.

Část- Budova ZŠ a MŠ Vraný čp. 109 - nová zateplená fasáda . Nabídky tří firem.

 KNŠ Slaný 1 104 873 Kč bez DPH ( 1 325 848 Kč s DPH)záruka 60 měsíců

 Petr Balog 1 044 987 Kč bez DPH ( 1 253 984 Kč s DPH) záruka 36 měsíců.

Štulík Petr 927 134 Kč bez DPH   (1 112 561 Kč s DPH) záruka 60 měsíců.Navíc v ceně díla práce za cca 45 tis. Kč bez DPH – okapový chodníček v místech zatravněné části fasády / odkopání zeminy, obrubníky, izolace, štěrk/.

Zastupitelstvo  schvaluje přidělení zakázky firmě Štulík Slaný.

Ad 3) Zastupitelstvo jednomyslně pověřuje pana starostu k dojednání podmínek a uzavření smlouvy s firmou G-servis.

Ad 4)Zastupitelstvo docenilo pozemky, které v majetku měly 0, Kč hodnotu takto: lesy 3 Kč, stavební 100 Kč, ostatní plocha 10 Kč, sportoviště 60 Kč, komunikace 60 Kč, atraktivní komunikace 100 Kč a vodní plochy 10 Kč, vše za 1 m2

Ad 5) Zastupitelstvo jednomyslně schválilo platnost etického kodexu pro zaměstnance Úřadu městyse Vraný.

 Dále zastupitelstvo schválilo/ jednomyslně / zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu  povodí Bakovského potoka za rok 2009.

 Zastupitelstvo dále schválilo sepsání smlouvy na zpracování projektu vodovodu firmou Provod Ústí n. L. pro Horní Kamenici za 121.380,-- Kč včetně DPH.  

Rovněž bylo jednomyslně schváleno zhotovení kovového zábradlí u vranské brány firmou Bláha za 183 000 Kč bez DPH / s pozinkem a nátěrem./

 Zastupitelstvo schválilo umístění pamětní desky Jaroslava Věšína před budovou městyse Vraný. Zastupitelstvo rozhodlo o předání pohledávky pana Chládka k exekuci jednomyslně

 Zastupitelstvo dále odsouhlasilo zpracování energetického auditu pro bytovou jednotku č.p. 110 a dále zpracování PD na výměnu oken a dveří a zateplení objektu čp. 110.

 Zastupitelstvo souhlasí  s pokácením suché břízy u čp. 233 Vraný..

Ověřovatelé:

Vraný dne 10.3.2010

Usnesení: zastupitelstvo Městyse schvaluje:

                  Ad.2. Dodavatelem stavby „ Budova ZŠ a MŠ Vraný čp. 109 -nová zateplená fasáda“- byla     

                             vybrána firma Štulík Slaný.                                                            

                   

                            Dodavatelem stavby „Budova ZŠ a MŠ Vraný čp. 109 – nová okna a dveře“ – byla       

                             vybrána firma Štulík Slaný.  

                        

                  Ad.3. pověřuje p. starostu k jednání s firmou G SERVIS

                  Ad.4. Docenění pozemků – viz příloha

                  Ad.5. Platnost etického kodexu zaměstnanců Městyse Vraný

                             Zprávu o výsledku hospodaření DSO Mikroregionu povodí Bakovského potoka za   

                            rok 2009.

                             Zpracování PD vodovodu pro Horní Kamenici firmou PROVOD Ústí n.L. za cenu

                             121.380,-- Kč včetně DPH.

                             Vybudování nového kovového zábradlí k vranské bráně firmou Bláha za cenu

                             183.000,-- Kč bez DPH.

                             Umístění pamětní desky Jaroslava Věšína do parčíku před budovu úřadu

                             Předání pohledávky p. Chládka k exekuci

                             Zpracování energetického auditu a PD  pro obytný dům čp. 110 Vraný

                             Poražení suché břízy u hřbitova

 

 

 

       

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode