Zápis č. 3

 

Zápis se zasedání zastupitelstva městyse Vraný konaného dne 26. května 2010 od 18. hod.

Zapisovatel: Bernášek

Ověřovatelé: p. Vokurka, Ing. Bláha

 

Program:

1)     Kontrola minulého zápisu

2)     Schválení Smlouvy o dílo na ĆOV

3)     Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2009

4)     Závěrečný účet za rok 2009

5)     Rozpočtová opatření

6)     Schválení podání žádosti o platbu DPH od 1.7.2010

7)     Došlá pošta

8)     Diskuze

9)     Usnesení a závěr

 

Ad1) Pan starosta přivítal přítomné a seznámil je se zápisy z minulých zasedání. Usnesení ze všech tří posledních zasedání byla bezezbytku splněna.

Ad2) Výběrová komise jmenovaná starostou 6. května v 16 hodin na úřadu městyse Vraný z doručených pěti nabídek vybrala firmu Petr Šťulík s cenou 18 761 999 Kč s DPH jako nejlevnější nabídku. Zastupitelstvo odsouhlasilo většinou hlasů pro sepsání smlouvy s výše uvedenou firmou. Zdržel se pouze pan Šťulík.

Ad 3) Starosta přednesl výsledky celoročního auditu 2009. Drobné nezávažné závady již byly většinou odstraněny. Příslušná nápravná opatření byla splněna.

Ad 4) Starosta přednesl výsledky závěrečného účtu a zprávu kontroly hospodaření. Obě zprávy byly jednomyslně zastupiteli schváleny.

Ad 5) Rozpočtové opatření I v podobě navýšení poplatků z odpadů, psů a dalších na straně výdajů pak zhotovení vrat, čerpadla ve středisku a školení a kurzů, revize hasicích přístrojů, údržba ve škole, platby za přestupky. Rezerva se celkem snížila o 112 tis. Kč.

Rozpočtové opatření II – peníze na volby zahrnuty do rezerv

Rozpočtové opatření III – další navýšení rezervy

Všechna tři rozpočtová opatření byla zastupitelstvem jednomyslně schválena.

Ad6) Zastupitelstvo dále jednomyslně schválilo podání žádosti o platbu DPH od 1.7.2010

Ad7)Domov Vraný ruší obědy – není hospodářská činnost. Nabídka dodávání obědů z Peruce.

Kulturní dům Vraný – Josef Panc ukončí dohodou k 1.6.2010 s vyrovnáním všech závazků a předá p. Jurovi Temerovi  - zastupitelstvo schválilo jednomyslně.

Požadavek ZŠ na Den dětí ve výši 2000 Kč odsouhlasilo zastupitelstvo jednomyslně. Informace o počtu žáků do školy a informace o kvalitě vody byly přijaty bez připomínek.

Zastupitelstvo dále jednomyslně schválilo umožnění zjednodušeného účetnictví pro školu a školku.

Pomník vranského rodáka prof. Věšína bude navržen z Bošanovského pískovce a návrh bude předložen k žádosti o dotace programu rozvoje venkova. Zastupitelstvo schválilo projekt jednomyslně.

Ad8)

 

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode