Zápis č.4/2010

 

                                                     Zápis č.4

 ze zasedání zastupitelstva Městyse Vraný, které se konalo dne 7. dubna 2010 od 18 hodin v kanceláři úřadu ve Vraném.

 

Přítomni dle prezenční listiny, omluven Liška

Ověřovatelé: p. Javořík, p. Linhart

Zapisovatel: Ing. Bernášek

PROGRAM:

                        1)Kontrola zápisu z minulého zasedání

                        2) Projednání úpravny pitné vody Vraný

                        3) Fasáda budovy ZŠ a MŠ Vraný

                        4) Komunální volby 2010

                        5) Projednání rekonstrukce Pomníku Jaroslava Věšína

                        6) Došlá pošta

                        7) Usnesení a závěr

                                               

Pan starosta zahájil schůzi omluvou pana Lišky a provedením kontroly minulého zápisu spolu se schválením změny pořadí projednání jednotlivých bodů programu s přednostním zařazením bodu 3 – projednání návrhů na fasádu školy z důvodu přítomnosti ředitelek ZŠ a MŠ Vraný.

Ad3)Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem probíhající rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ,  i s prohlídkou na stavbě. Jejím výsledkem bylo doporučení přípravy návrhů dle konkrétních doporučení na mimořádné pondělní zasedání, které bude 12.4.2010

Ad2) Zastupitelstvo dále projednalo stav příprav na vybudování nového vodního zdroje pro Vraný a jednomyslně souhlasilo s přezkoumáním technologií z obou nejvýhodnějších nabídek. Doporučení oslovit k podání nabídky  firmu Culligan Praha..

Ad1)Pan starosta dále provedl kontrolu plnění minulého zápisu a seznámil přítomné zastupitele s ukončením stavební části projektu muzea Vraný v prostorách čp. 25,  na který budou po úspěšné kontrole SZIF   doručeny na účet městyse získané dotační prostředky.

Ad.5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rekonstrukci Pomníku akademického malíře Jaroslava Věšína – rodáka z Vraného na p.č. 1516/1 v.ú. Vraný a dále podání žádosti o dotaci

z PRV – ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova..

Ad6) Zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo na žádost ředitelky MŠ o převedení zůstatku 517,78 Kč do rezervního fondu školy.

Žádost o podporu činnosti SK Zlonice po vystoupení místostarosty byla jednomyslně zamítnuta.

Ad 4)  Zastupitelstvo projednalo volby do zastupitelstev obcí, konané na podzim 2010 a stanovilo počet členů zastupitelstva Městyse Vraný na nové volební období v počtu 10 zastupitelů.

 

 

Vraný dne 8. dubna 2010

Ověřovatelé:

 

Usnesení: zastupitelstvo schvaluje:

 

       Ad. 2. Přizvání k jednání firmu Culligan Praha

       Ad.5. Rekonstrukci Pomníku Jaroslava Věšína na p.č. 1516/1 v k.ú. Vraný a podání    

                 žádosti o dotaci z PRV

       Ad.6. Převod zůstatku hospodaření ve výši 517,78 Kč do rezervního fondu MŠ Vraný

                   Zamítnutí podpory pro SK Zlonice

         Ad.4. Stanovení počtu členů zastupitelstva Městyse Vraný pro podzimní komunální    

                    volby do zastupitelstev obcí na nové volební období v počtu 10 zastupitelů.  

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode