Zápis č. 5/2010

 

                                                                        Zápis č. 5

ze zasedání zastupitelstva Městyse Vraný, konaného dne 12. dubna 2010 v kanceláři úřadu v 

18. hodin.

 Přítomni: dle prezenční listiny

Host: Ing. Plichta- firma Provod Ústí n. L.

Ověřovatelé:  Ing. Bláha, Liška Radek

 

Program: 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání

                   2. Projednání výběrového řízení na rekonstrukci ČOV Vraný

                   3. Projednání návrhů nové fasády na budově čp. 109, ZŠ a MŠ Vraný

                   4. Došlá pošta

                   5. Diskuse

                   6. Usnesení a závěr

 

Ad.1. bez připomínek

Ad.2. Zastupitelstvo projednalo PD na rekonstrukci ČOV Vraný, bylo seznámeno se zprávou z

 MZe, odbor vodovodů a kanalizací, že naše žádost o dotaci s názvem „ Intenzifikace ČOV Vraný“ byla zařazena do Seznamu akcí Programu 129180 a je vedena pod číslem 3300/2010-15130. Zastupitelstvo se rozhodlo vypsat nové výběrové řízení na tuto akci. Bylo vybráno celkem pět firem, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení a vydána zadávací dokumentace stavby. Jedná se o firmy : Fisa Slaný, Petr Štulík Slaný, Severočeská stavební a.s. Ústí n. Labem, Vodohospodářská stavební s.r.o. Chomutov, Bárt – stavby s.r.o. Louny.

/viz příloha/.

Zastupitelstvo doporučuje Výzvu vybraným firmám zaslat v nejbližším možném termínu, nejpozději do 19.4.2010. Podání nabídek bylo stanoveno do 6.5.2010 do 16. hodin.    

Ad.3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s několika variantami fasády budovy školy. Při prohlídce na místě samém byla vybrána konečná varianta a dále vybráno 5 barevných variant k vyzkoušení na fasádě budovy.

Ad.4 na vědomí

Ad.5. bez připomínek

 

Usnesení: zastupitelstvo schvaluje

Ad.2. vypsání nového výběrového řízení na akci „ Intenzifikace ČOV Vraný“

          vybrání 5 stavebních firem k podání nabídky / viz příloha/

          zaslání výzvy uvedeným firmám nejpozději do 19.4.2010 a podání nabídek uvedených firem      

         do 6.5.2010 do 16,00 hodin.

Ad.3. vybrána konečná varianta fasády budovy čp. 109 Vraný a vybrání 5 barevných odstínů k  

       vyzkoušení

 

 

Vraný dne

Ověřovatelé:

 

 

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode