Zápis č. 6/2010

 

                                                             Zápis č. 6

ze zasedání zastupitelstva Městyse Vraný, konaného dne 21. dubna 2010 v 18. hodin na úřadu ve Vraném.

Ověřovatelé: Ing Bucek, Vokurka

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Host : Karel Slavík, ředitel firmy Culligan Praha

Zapsal: Ing. Bernášek

Program: 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání

                  2. Projednání technologie úpravny pitné vody

                  3. Fasáda čp. 109 Vraný

                  4. Došlá pošta

                  5.Usnesení a závěr

Ad.1. bez připomínek

Ad.2. Zastupitelstvo projednalo s p. Slavíkem návrh celé technologie úpravny pitné vody ve Vraném a také cenovou nabídku na tuto stavbu. Cenová nabídka od firmy Culligan je na kompletní technologii 1.198.716,-- Kč s DPH Nabídka této firmy byla vybrána a schválena jako nejvhodnější. Bylo schváleno sepsání Smlouvy o dílo s firmou Culligan na dodávku technologie úpravny pitné vody ve Vraném na p.č. 30/1 a 286 v k.ú. Vraný.

Dále bylo schváleno zadání stavby budovy úpravny vody firmě Štulík Slaný. Cena bude upřesněna.

Ad.3. Zastupitelstvo projednalo konečnou podobu fasády budovy čp. 109 Vraný . Byla vybrána barva a konečné členění fasády.

Ad.4.Došlá pošta -

Ad.5. Usnesení : zastupitelstvo schvaluje

          Ad.2. sepsání Smlouvy s firmou Culligan Praha na dodávku kompletní technologie na úpravnu pitné vody ve Vraném za cenu 1.198.716,-- Kč

Dále schvaluje zadání stavby budovy úpravny vody firmě Štulík Slaný.Cena této stavby bude upřesněna a schválena na příštím zasedání zastupitelstva.

           Ad.3. barvu a konečné členění fasády budovy čp. 109 Vraný – ZŠ a MŠ

Ověřovatelé:                                                                    Ing. Miroslav Zázvorka                  

                                                                                                       Starosta

 

             

 

 

 

 

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode