Závěrečný účet Městyse Vraný za rok 2013

/ zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových  pravidlech ve znění pozdějších předpisů/

 

Údaje o obci:

Adresa:                  Městys Vraný, Vraný čp. 9 273 73 okres Kladno

IČ        :                 0023512100

DIČ    :                   CZ 0023512100

Tel. fax:               312 591 289

Peněžní ústav:      KB Slaný č.ú. 2927-141/0100

 

Počet obyvatel k 31.12.2013         745

Počet členů zastupitelstva                9

V roce 2012 pracovaly finanční a kontrolní výbor.

Počet veřejných zasedání celkem 13

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2012:

 

  1. OZV  č. 1/2013 kterou se mění OZV č. 1/2012 a kterou se stanoví poplatek zkomunální odpad

 

Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracovávána programem TRIÁDA Praha a Gordic Jihlava.

                                                                                                  v Kč       

1.Počátečný stav na běžném účtě č. 2927-141/0100                8.187.690,61

   Stav běžného účtu k 31.12.2013                                         10.405.567,37

   Počáteční stav – účet ČNB                                                        256.485.70

   Konečný stav – účet ČNB k 31.12. 2013                                   472.196,60

                        

     2. Stav přijatých nesplacených úvěrů

   - přijaté                                                                                                    0

   - stav k 31.12.2013                                                                                    0

 

3. Přílohy: -     Výkaz o hospodaření obce v roce 2013

  • Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013
  • Vypořádání dotací za rok 2013
  • Rozvaha a výkaz zisku a ztráty za rok 2013

 

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté:

Poskytovatel:       účel:          položka:         rozpočet:            skutečnost:

 

KUSK               glob. dotace      4112            138.400,--             138.400,--

KUSK               EU + nár.           4213            260.274,--             260.274,--

KUSK               SDH                   4122            211.400,--             211.400,--

KUSK              volby                 4111              58.183,--               58.183,--                          

                      ………………………………………………………………………………………………….  

   Celkem:                                                    668.257,-- Kč        668.257,-- Kč

 

4213 – dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení ve Vraném

4122 - dotace na zakoupení vybavení a zásahové techniky pro SDH Vraný        

          

V roce 2013 Městys Vraný poskytl tyto neinvestiční příspěvky na základě schváleného rozpočtu:

 

TJ SOKOL Vraný                                  500.000,-- Kč        na činnost

Lovecká společnost Vraný                     50.000,-- Kč   

Hokejový klub Vraný                            15.000,-- Kč

 

Příspěvkové organizace obdržely příspěvky na činnost:

Základní škola Vraný                          361.000,--  Kč    

Mateřská škola Vraný                         414.000,--  Kč 

 

 Rozpočtové hospodaření:

Vyrovnaný rozpočet Městyse Vraný na rok 2013 zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne  28.12.2012. Během roku zastupitelstvo schválilo postupně 8 rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.

 

Zpracoval: Dominika Patčová, účetní

 

Návrh závěrečného účtu Městyse Vraný za rok 2012 byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce Městyse Vraný v době od 29.května 2014 do 13.června.2014.

  

Ve Vraném dne : 29. 5. 2014

Schváleno ZM dne : 18. 6. 2014

                                                              Ing. Miroslav Zázvorka

                                                             starosta městyse Vraný 

Hospodaření městyse Vraný r. 2013.pdf (940,3 kB)

Zpráva o výsledku hospodaření r. 2013.pdf (3,4 MB)

Tabulky finančního vypořádání dotací r. 2013.pdf (2024196)

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode