Základní informace

Starobylá obec Vraný, k níž náleží části Horní Kamenice a Lukov se nachází v severozápadním cípu Středočeského kraje, asi 15 km od Slaného, na rozhraní s Ústeckým krajem. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1228. Obec je položena v nadmořské výšce kolem 300 metrů nad mořem. Lány úrodné půdy, lesy a četné vodní prameny podnítily dávný i současný převážně zemědělský charakter obce. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

                                Městys Vraný – základní informace

  Status Městys

ZUJ (kód obce):

533068

NUTS5:

CZ0203533068

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0203 - Kladno

NUTS3:

CZ020 - Středočeský kraj

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

  IČ: 00235121

Číslo účtu:

2927141/0100

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Slaný

Obec s rozšířenou působností:

Slaný

Katastrální plocha (ha):

1701

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2016:

764

Nadmořská výška (m n. m.):

290 (střed obce)

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

14° 1' 2'' E, 50° 19' 38'' N

První písemná zpráva (rok):

1228

Počet katastrů:

3

Počet územně technických jednotek:

3

Počet částí obce:

3

PSČ:

273 73

 

                                      Technická vybavenost obce

 

Vybavenost:

skyt

Veřejný vodovod

ano

Elektrifikace – kabelový rozvod

ano

Kanalizace s napojením na ČOV

ano

Plynofikace obce

ano

Skládka komunálního odpadu

ne

Sběrný dvůr

ano

Kontejnery na separovaný odpad

ano

Hlavní charakteristiky městyse Vraný

 • Městys se nachází na severním okraji územní působnosti města Slaný (a okresu Kladno), na hranici Středočeského a Ústeckého kraje.
 • Městys má v současnosti 764 obyvatel a zaujímá velmi rozsáhlý katastr o rozloze 1701 hektarů.
 • Městys patřil po staletí k významným sídlům v okolí, téměř 250 let patřil Metropolitní kapitule sv. Víta na Pražském hradě. To se projevilo zejména na velkém množství sakrálních památek, vesměs zachovalých nebo v nedávné době opravených.
 • Po druhé světové válce nastal hluboký úpadek, počet obyvatel klesl prakticky na polovinu. V posledních letech se však výrazně zlepšila infrastruktura obce a jsou vytvořeny podmínky pro jeho další rozvoj.

   Ekonomický profil

 • Místní ekonomika je po staletí založena především na zemědělství a zpracování zemědělských produktů. Po rozpadu JZD hospodaří na jeho pozemcích firma AGROS, družstvo vlastníků, a soukromí zemědělci. Největším z nich je Statek Novák v Horní Kamenici.
 • V městysi působí také řada menších podnikatelů a firem. Solidně je rozvinut trh služeb pro místní obyvatele. Občané mohou využívat 3 obchody a restaurační zařízení.

  Lidský potenciál a trh práce

 • Celkový přírůstek obyvatelstva v posledních deseti letech naznačuje mírný nárůst obyvatel, zejména migrací.
 • V produktivním věku je ve Vraném jen asi šedesát procent obyvatel. Index stáří (podíl lidí v poproduktivním / před produktivním věku) je vysoký.
 • Nevýhodou je také nízký podíl lidí s vyšším vzděláním, s maturitou nebo vysokou školou.
 • Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je nižší než v okrese Kladno i v České republice. Asi polovina zaměstnaných pracuje v místě, ostatní v jiných místech kladenského okresu.
 • Mimořádně vysoký podíl – čtvrtina lidí – pracuje v zemědělství.
 • Míra nezaměstnanosti ve Vraném se téměř neliší od stavu v kladenském okrese nebo v České republice, pohybuje se kolem 5 %.

  Školství

 • Školství má ve Vraném mnoho staletí dlouhou tradici. Podařilo se uchovat základní školu pro 1. – 5. ročník, dobře ji vybavit a modernizovat.
 • V obci působí také mateřská škola s dostatečnou kapacitou pro místní obyvatelstvo.

  Sociální a zdravotní péče

 • Ve zdravotním středisku ordinuje 2x týdně obvodní lékař.
 • V areálu zámku působí Ústav sociální péče s názvem Domov Vraný, který se stará o zhruba 50 mentálně postižených žen a mužů

  Kultura a sport

 • Ve Vraném působí TJ Sokol, jehož fotbalisté hrají vysokou soutěž (I. A třída, dorost).
 • V regionu zasahuje Sbor dobrovolných hasičů Vraný.
 • Velmi dobrých výsledků dosahuje dětský taneční soubor TANVRA.
 • Uznávaným se stal pěvecký soubor VRANŠTÍ PĚVCI.
 • Obyvatelstvo využívá Kulturní dům, má k dispozici sportovně-kulturní areál Na Pastoušce, nově zrekonstruované fotbalové hřiště a další osvětlené sportoviště. Koupání je zajištěno v hezkém koupališti, upraveném z Farského rybníka.
 • Každoročně jsou pořádány 3 plesy – myslivecký, hasičský a sportovní, cvičení převážně pro ženy i mládež a letní dětský tábor.
 • Městys se vzorně stará o početné památky a dědictví, v historickém domě čp. 25 zřídilo Památník městyse Vraný.

  Technická vybavenost území, doprava a územní rozvoj

 • Městys má novou a téměř kompletní základní vybavenost. Vlastní část městyse má vodovod, plynofikaci a větší část kanalizaci napojenou na novou ČOV. Lukov má vodovod a dešťovou kanalizaci, Horní Kamenice je vybavena omezeně.
 • Středem městyse prochází komunikace II/239. Je dosti zatížená a nemá v intravilánu vyhovující parametry. Silně zatížené jsou i silnice III. třídy. Dopravní zátěž by měl snížit jižní obchvat městyse, který předpokládá územní plán.
 • Dostupnost území prostředky hromadné dopravy zajišťují linky pravidelné veřejné autobusové dopravy, avšak jen v pracovních dnech. Nejbližší přitup k železniční dopravě je v zastávce Vrbičany na trati Slaný – Louny.
 • Problematickou oblasti zůstává stav místních komunikací a chodníků v obci, i když i v této oblasti se situace v posledních letech zlepšila položením nového povrchu na řadě z nich. Rekonstruováno bylo veřejné osvětlení i místní rozhlas.
 • Problémem jsou nedořešené majetkové vztahy v obci, zejména ve vztahu k církvi. Zásadně limitují možnost využívat plochy územním plánem vymezené k dalšímu rozvoji městyse.

  Životní prostředí

 • Kvalitní životní prostředí je jednou z největších deviz městyse. V okolí je hodně lesů, což napomáhá dobrému ovzduší. Stavu ovzduší přispělo také zavedení plynového vytápění a omezení spalování pevných paliv.
 • V katastru obce se nachází regionální biocentrum ve velmi zachovalé nivě Vranského potoka.
 • Městys provozuje systém sběru a třídění odpadů, včetně sběrného dvora.
 • Ohrožením životního prostředí je silniční doprava a nedořešené připojení části městyse na novou čistírnu odpadních vod.

Další informace získáte na stránkách Historie obceSoučasnost obceO nás.

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode