Elektronická podatelna

Elektronická komunikace si klade za cíl umožnit či usnadnit provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií a prostředky dálkového přístupu. Hlavní pojmy, postupy, používání a ověřování elektronických podpisů a zaručených elektronických podpisů, které umožňují pohyb a používání elektronických dokumentů prostřednictvím elektronické podatelny, upravuje zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění.

S platností od 1 .7 .2009 lze učinit elektronické podání také datovou zprávou prostřednictvím datové schránky. Režim datových schránek včetně procesu převodu analogového dokumentu do elektronické podoby a naopak (autorizovaná konverze dokumentů) upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Elektronické podání prostřednictvím datové schránky se řídí odlišnými pravidly než podání prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.

Informace k elektronické podatelně Úřadu městyse Vraný:

Elektronická podatelna
Adresa elektronické podatelny: ouvrany@volny.cz

Kontaktní místo pro přijímání podání na technických nosičích:
Úřad městyse Vraný
273 73 Vraný č.p. 9

Formy elektronického podání

Prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu ouvraný@volny.cz

Prostřednictvím datové schránky eegbj8g

Prostřednictvím  webového formuláře (k vyplnění a odeslání uveden níže) .

Na technických nosičích dat (disketa 3,5" 1,44 MB, CD, DVD, Flash memory drive). Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy (bez omezení velikosti).

POZNÁMKA: Pro podání s přílohou použíjte prosím e-mailovou zprávu.

Elektronická podání na technických nosičích dat lze přímo předávat v podatelně Úřadu městyse v úředních hodinách:

Pondělí

08.00 – 11.30

13.00 – 17.00

Úřední den

Úterý

08.00 – 11.30

 

 

Středa

7.00 – 11.30

13.00 – 17.00

Úřední den

Čtvrtek

08.00 – 11.30

   

Pátek

8.00 – 11.30

   

Příjem a zpracování elektronického podání.

Po doručení podání elektronické podatelně cestou webového formuláře odešle automat podatelny na adresu odesilatele potvrzení o doručení podání. Na podání cestou e-mailové zprávy bude odpovězeno stejným potvrzením.

Vzor potvrzení podání:

Dobrý den!
Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Děkujeme za důvěru - elektronická podatelna

V druhém kroku je prováděna kontrola, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné pro zpracování, např. čitelnost zprávy, kontrola na přítomnost škodlivých kódů, zaručený elektronický podpis, atd. Zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není dále zpracována. Pokud lze z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto skutečnost upozorněn.

V případě elektronického podpisu je nutno používat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz

Pokud si odesilatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.

Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Obecním úřadem vedena výhradně v listinné podobě.

Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost postoupena spisové službě Úřadu městyse. Další postup zpracování je již stejný jako u běžného podání.

Požadavky na elektronická podání:

Úřad městyse akceptuje soubory ve formátech: *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat), *.DOC a DOCX (dokument MS Word), *.XLS a XLSX (dokument MS Excel). *.ODT nebo *.ODS (dokument Open Office), případně v běžném grafickém formátu nebo ve formátu *.ZIP a *.RAR.

Jednou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) lze zaslat pouze jedno podání. Maximální velikost přílohy pro elektronické podání (mimo technický nosič) je 10 MB.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01)

 

SDĚLENÍ, ŽÁDOST O INFORMACI

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode