Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Obecně závazné vyhlášky

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Obecní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 1/2017 o nočním klidu 15.4.2017
OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020
OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2020
OZV č. 1/2021 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 5.11.2021
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1.1.2022
OZV č. 3/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství 1.1.2022
Dodatek č. 1 k OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1.1.2023