Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Strategický plán

Strategický plán

Strategický plán městyse Vraný byl schválen v listopadu 2011, dále aktualizován v srpnu 2015 a prosinci 2018.

Strategický plán městyse Vraný je koncepčním dokumentem, který

  • v analytické části rekapituluje současný stav obce, hodnotí silné a slabé stránky, možná rizika a perspektivy rozvoje
  • a ve strategické části formuluje vizi, jak by město mělo vypadat řádově za deset let a stanoví problémové okruhy a projektové záměry.

Ke strategické části dokumentu jsou volně připojeny projektové karty, v nichž jsou charakterizovány jednotlivé akce, s nimiž v horizontu zhruba dvou následujících volebních období městys počítá a které jsou potřebné k tomu, aby se podařilo naplnit strategickou vizi, formulovanou v tomto strategickém plánu.

Strategický plán městyse Vraný vznikal v součinnosti zastupitelů města a zpracovatelů, zájmového sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy, do jehož územní působnosti městys Vraný patří. Zastupitelé městyse revidovali analytickou část, charakterizovali společně se zpracovateli současný stav obce ve SWOT analýze, formulovali strategickou vizi své obce a připravili pro dokument projektové karty, vycházející ze stavu a očekávání v roce 2011, kdy byl strategický plán městyse Vraný dokončen.

Ke stažení zde