Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Městys Vraný > Horní Kamenice

Horní Kamenice

Horní Kamenice leží na Vranském potoce. Osídlení tohoto místa v dobách dávno minulých dokládají archeologické nálezy v celém okolí. Obec se postupně rozvíjela. „Z Kamenice“ se psalo několik vladyckých rodů v Čechách. V Horní Kamenici u Vraného „již v roce 1318 mnoho vladyk bylo nepokojných, jichžto jména nejstarší desky půhonné (žaloby a obsílky) zachovaly a z kterých Zdislav Kamének z Kamenice pocházel, jež statek svůj v Kamenici r. 1480 prodal Milotovi a Zdislavovi z Kamenice“. Horní Kamenice patřila k farnosti vranské a zřejmě také náležela k panství svatovítské kapituly. Dle zprávy vranského faráře Hoye z roku 1700 bylo v Kamenici 58 duší přijímání sv. svátosti schopných. V letech 1869-1900 byla Horní Kamenice osadou obce Lukov, v r. 1910-1950 obcí v okr. Slaný, v r. 1961-1979 částí obce Lukov v okr. Kladno a od 1. 1. 1980 částí obce Vraný v okr. Kladno. Obec je od pradávna zemědělsky zaměřena. Jedním z nejstarších statků Kamenice jsou Novákovi. Počátek jejich statku sahá až do 16. století, možná i dříve, ale doklady se nedochovaly.

Jednou z památek je historická zvonička, která se nachází pod křižovatkou na levé straně silnice u statku Nováků. Její krásný a pěkně znějící zvon neunikl pozornosti zlodějů a byl zcizen. Zub času zasáhl i dřevěnou část zvoničky, která se stala nestabilní. Z uvedeného důvodu bylo v roce 2007 rozhodnuto o její celkové rekonstrukci. Zvonička byla vyjmuta, hnilobou postižená část byla nahrazena vložkou z bukového dřeva a stříška byla po sejmutí oplechování nahrazena novým dřevem. Po ošetření ochranným nátěrem byla převezena zpět, usazena do země, stříška pokryta měděným plechem a na vrchol byla nasazena makovice s trnem. Zvon odlila firma Zvonařství Manoušek ze Zbraslavi a dodala i ručně kované srdce. Na čelní straně, na čepci zvonu, je rytý nápis „HORNÍ KAMENICE“ a níže letopočet „2007“, na zadní straně jsou autorské značky zvonárny – zvonek, květina a klíč. Petr Rudolf Manoušek, soudní znalec pro obor zvonařství – kampanologie, dodal protokol o akustické zkoušce zvonu, která potvrzuje, že rezonance zvonu splňuje všechny požadavky kampanologických směrnic. Zvon byl pomocí nového dřevěného závěsu a upevňovacích prvků nainstalován na dřevěný základ zvoničky, která je opět ozdobou Horní Kamenice. Rekonstrukce byla financována z obecního rozpočtu Městyse Vraný a z prostředků sdružení „Mikroregion povodí Bakovského potoka“.

Na hranici mezi Horní Kamenicí a Vraným se nacházel vodní mlýn, v purkrechtní knize zvaný „mlýn pod starým rybníkem“. Tento mlýn byl postaven po válce třicetileté (1618 – 1648) a zrušen v polovině XIX. století. Zachovaná stavení byla prodána a v roce 1902 zbořena. Do současnosti z něho nezbylo prakticky nic, pouze hráz rybníka, který byl veliký a zabíral prakticky celé údolí.

Lepší osud měl tzv. „Perníčkův“ vodní mlýn, ve kterém se mlelo ještě v první polovině XX. století. Když přestal plnit svůj účel, bylo při postupné rekonstrukci mlýnské zařízení zlikvidováno, ale budova se zachovala a je velmi pěkně zrekonstruována. Nachází se na vlevo od cesty vedoucí údolím z Horní Kamenice do Vraného. Po levé straně, v lesíku za zatáčkou silnice směrem k Vranému, je umístěn křížek k uctění památky na administrátora farnosti vranské Josefa Málka, který se zde při autonehodě zranil a svému zranění podlehl.